Kategoriarkiv: Nyheder

Lærer til mellemtrinnet

Vil du være en del af Farum Lilleskoles engagerede team?                                                               

Farum Lilleskole er en helt nyopstartet skole. Den 14. august 2019 åbnede vi dørene for engagerede lærere og glade børn.

Farum Lilleskole har brug for endnu en lærer til vores engagerede lærerteam med tiltrædelse 1. august 2020.

Da skolen er nyopstartet, skal du brænde for din lærergerning, have idéer og en faglig ballast, som bliver fulgt til dørs hver dag. Undervisningen og samværet med børnene skal give dig energi og glæde.

Vi ønsker en lærerprofil til vores mellemtrin, der opfylder følgende fag:

 • Dansk
 • Historie
 • Religion
 • Billedkunst
 • Og så er det en fordel hvis du, ligesom os, holder af musik og sang. Vi holder morgensang hver dag og har i det hele taget stort fokus på at inddrage musikken og de kunstneriske fag i undervisningen.

Vi sætter trivsel forrest    
Vi er overbeviste om, at trivsel er grobunden for læring. Derfor er vi først og fremmest optaget af, at skolen med SFO og klub skal være et rart sted at være – at den enkelte elev trives og er en vigtig del af et berigende og respektfuldt fællesskab.   
 
Farum Lilleskole              
Særlige kerneværdier danner udgangspunktet for hele skolens virke. 

 • Vi vægter det lille, nærværende og trygge læringsmiljø med ro og tid til fordybelse. Når børn er trygge, kan de udfolde sig optimalt og være en del af et fagligt udfordrende og innovativt læringsmiljø.
 • Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø, hvor man bruger kunsten og kroppen. Det fremmer nysgerrighed og motivation for læring, og det giver en oplevelsesbaseret læringsform, der lagres i kroppen og hjernen.
 • Vi vil det meningsfulde og virkelighedsnære læringsmiljø, som baseres på den nyeste forskning om læring og indretning af læringsmiljøer.    
  Vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet mellem forældre og skole er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vigtige samarbejdspartnere i et læringsfællesskab.

Den kreative skole, udeskolen og kulturskolen er tre vigtige pejlemærker for undervisningen. Med kreative indgangsvinkler til læring, masser af udeskoleaktiviteter og spændende samarbejder med lokale kultur- og sportsforeninger samt virksomheder bliver skolegangen motiverende og fordrer til elevernes fortsatte nysgerrighed og ønske om at lære.

Vil du søge stillingen?     
Vi forventer, at du kan tilslutte dig vores kerneværdier og at du:

 • ser den gode relation til børnene som fundamentet for den gode undervisning og vægter et tæt samarbejde med kolleger, ledelse og forældre højt
 • vil værne om et roligt læringsmiljø, hvor der er plads til fordybelsen
 • har fokus på at skabe en anerkendende undervisning og tilgang til børnene, der giver dem en hverdag med glæde, begejstring, nysgerrighed og viden
 • er en god rollemodel, der kan skabe struktur og rum til ro og fordybelse
 • har blik for det enkelte barns faglige udvikling og generelle trivsel
 • ser mulighederne i forældrenes mange styrker og finder det naturligt at udnytte eller bruge deres ressourcer i undervisningen

Vi tilbyder en ny og spændende arbejdsplads med pionerånd 

 • En arbejdsplads, hvor vi alle er medskabere af skolens fremtid
 • En engageret bestyrelse, lærere og ledelse
 • En skole, der giver dig ansvar, og som også forventer, at du tager det
 • En arbejdsplads, der prioriterer de ansattes trivsel højt
 • Fleksibilitet i indretning af din arbejdsdag

Farum Lilleskole værdsætter mangfoldighed, og vi opfordrer både mænd og kvinder uanset alder, religion og etnicitet til at søge. 

Løn vil følge gældende overenskomst, og timetal aftales nærmere afhængig af den enkelte ansøgers profil, ønsker og kompetencer.

Tiltrædelse 1. august 2020.

Vil du vide mere                                     
www.farumlilleskole.dk, Facebook: Farum Lilleskole     
Kontakt: Skoleleder Karina Larsen, mail: kla@farumlilleskole.dk eller tlf: 2890 8970.

Ansøgninger sendes til: kontor@farumlilleskole.dk        

Ansøgningsfrist er 12. juni 2020. Vi forventer ansættelsessamtaler i uge 25.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Farum Lilleskole

11. juni kl. 16.30 – 17.30: Infomøde om skolestart 2020

Overvejer I, hvilken skole jeres barn skal gå i efter sommeren?

Farum Lilleskole tilbyder dit barn et trygt og fagligt udfordrende læringsmiljø. Vi har stort fokus på trivsel og fællesskab, hvor vi anerkender hinandens forskelligheder og styrker. En lav klassekvotient betyder, at vi kan nå det enkelte barn.

Kom til infomøde om skolestart til august 2020 og mød både lærere og forældre til børn på skolen. Mødet er særligt møntet på jer, hvis barn skal starte i 0. klasse, men alle er velkomne – også jer, der overvejer et skoleskift.

Infomødet er kl. 16.30 – 17.30 og finder sted på Farum Lilleskole, Farum Park 2.

Du kan læse mere om os her på hjemmesiden eller få et indblik i vores hverdag her på Facebook.

Personalet på Farum Lilleskole

Karina Larsen
kla@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Karina, og jeg er skoleleder på Farum Lilleskole.

Jeg brænder for børns trivsel og læring, og med åbningen af Farum Lilleskole går en stor drøm i opfyldelse. Idéen om at etablere en ny skole har fulgt mig en del år. Derfor tog jeg for snart to år siden initiativ til Farum Lilleskole. En super initiativgruppe og en masse gode mennesker, vi har fået kontakt til undervejs, har været med til at få det hele til at ske.

Jeg er uddannet lærer og har primært undervist i de humanistiske fag siden 2002. Jeg har altid elsket at undervise og har gennem alle årene været meget optaget af den enkeltes trivsel og fællesskabets betydning som afgørende forudsætninger for den optimale læring. Jeg er overbevist om, at eleverne kun kan udfolde deres fulde potentialer, hvis de har det godt med sig selv og hinanden og de voksne omkring sig!

Undervisningen på Farum Lilleskole skal tage afsæt i den nyeste forskning om læring. En forskning der vidner om, at læringen skal stimulere både krop og hjerne. Eleverne skal have en hverdag, hvor de selv er aktive i læreprocesserne. De skal lege, opleve, sanse og eksperimentere i en fin vekselvirkning med mere teoretiske tilgange til lærestoffet, og endelig skal eleverne på Farum Lilleskole opleve en undervisning, der foregår både i skolen, i naturen og i kulturen i lokalsamfundet og videre omkring.

Der skal være en rød tråd gennem skole- og fritidsliv. Derfor skal børnene om eftermiddagen også inviteres til at deltage i musiske og kreative aktiviteter og være en masse ude i vores skønne natur. Børnene skal møde nærværende og autentiske voksne, der brænder for det, de laver. Derved opstår inspiration, nysgerrighed og motivation for selv at arbejde videre.

Jeg glæder mig til at kunne byde børn og forældre velkommen på en ny og innovativ skole sammen med en fantastisk personalestab.


Nina Groth
ng@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Nina Groth og jeg skal primært undervise i matematik, naturfag og deler de kreativt kunstneriske fag med skolens øvrige undervisere.

Jeg har undervist indskolings- og mellemtrinsbørn i stort set hele fagpakken og er meget optaget af, hvordan læring bliver sammenhængende på tværs af fag, så børnenes forståelse bliver bygget op som en helhed, hvor deres kompetencer griber ind i hinanden og kan bruges som redskaber.

Generelt er ”redskabslære” og det at opbygge børnenes egenforståelse for, hvordan man kan gribe udfordringer og opgaver an med forskellige redskaber og vinkler en ting, jeg er meget optaget af. Jeg anser det for min fornemmeste opgave som lærer, at støtte børnene i selv at lære ”at fiske” fremfor at give dem fiskene.

Jeg interesserer mig desuden meget for såkaldt narrativt arbejde med mennesker, hvor man er opmærksom på den fortælling, man skaber om sig selv og andre og i hvilken sammenhæng.

Jeg er uddannet lærer og har desuden en bachelor i dansk og filosofi fra universitetet. Udover mit arbejde som lærer arbejder jeg som selvstændig med tekst, grafik og illustrationer, når der er tid til det.
Jeg bor i det smukke Hornsherred på en gammel landejendom, hvor jeg bruger meget tid på både kunstneriske projekter og at renovere gården.


Dan Senderovitz
dan@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Dan og jeg er pædagog. Jeg brænder for at skabe gode relationer, at inspirere og blive inspireret af dem vi er, og at åbne nye perspektiver på verden omkring os.

Nogle af mine mange stærke redskaber er Humor, Nysgerrighed og Nærvær. De er redskaber, jeg har brugt meget, når jeg har rejst rundt i verden som hospitalsklovn, og som jeg har inddraget i min pædagogiske praksis de sidste 22 år, hvor jeg har været ansat som bl.a. skolepædagog i en FFO. Jeg har desuden i en årrække været tilknyttet skolens specialtilbud.

På baggrund af en uddannelse som skuespiller har jeg stor erfaring med at inddrage æstetiske læringsprocesser i bl.a. undervisningen og at bruge drama som pædagogisk redskab i sfo og klubregi.
Musik har også en stor plads hos mig, og jeg vil ofte være at se med et instrument i nærheden.

Jeg vil hovedsagelig være at finde i sfo og klubben, men vil af og til også dukke op i skoletiden.

Jeg glæder mig rigtig meget til at være med til skabelsen af et dannelses- og læringsmiljø, hvor der er tid til at lytte og se hinanden og hvor nye perspektiver på læring vil opstå, og så glæder jeg mig vildt meget til at lære jer, og jeres børn og kende.


Lukas Carlslund
lp@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Lukas, er 29 år og uddannet pædagog.

Jeg er sammen med børnene i deres fritid i klub og SFO, og jeg står for musikundervisningen i skoletiden. Jeg er nysgerrig på børnenes initiativer og elsker at se deres gode ideer folde sig ud i virkeligheden. Jeg værdsætter legen højt, elsker selv at lege og sætte ofte mig selv i spil med krop og sanser. Jeg bringer nærvær, glæde og autencitet til børnene, som jeg tror på inspirerer og gøder jorden for trivsel og udvikling. Jeg holder meget af at være udendørs og står for en ugentlig båltur til Farum Sø. Derudover spiller jeg musik og laver sport, akrobatik og cirkus med børnene.

Ved siden af mit arbejde på Farum Lilleskole arbejder jeg med Cirkus Panik og spiller guitar, perkussion og saxofon, bl.a. i bandet Marie og Rødderne.


Susanne Winther

swi@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Susanne Charlotte Winther og jeg er pædagog på Farum Lilleskole/SFO og Klub.

Jeg brænder for at give jeres børn et trygt og nærværende miljø. Når dette er tilstede, kan vi begynde at fordybe os i det, vi holder af samt lære nyt. Jeg har altid arbejdet med skolebørn, både indenfor specialområdet samt det almene skole og SFO område.

Min store passion ligger i det kreative og kunstneriske felt. Sideløbende med mit arbejde som pædagog, arbejder jeg som billedkunstner. Mit foretrukne felt er akrylmaleri og akvarel. Jeg vil gerne give denne tegne- og maleglæde videre til jeres børn – i form af at inspirere, motivere og lære kunstneriske greb fra mig. 

Jeg bor i Farum og har siden 2010 været medlem af Azurmalerne i Farum. Samtidig er jeg frivillig hjælpelærer i skovhusets billedskole i Værløse.


Therese Maria Kurland

tmk@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Therese, og jeg er skolesekretær på Farum Lilleskole.

Som skolesekretær står jeg for de administrative opgaver på skolen inden for fakturering, bogføring, indmeldelse af elever, løn og lignende. Jeg passer skolens telefon og mail og har ellers et tæt samarbejde med ledelsen i det daglige arbejde.

Jeg bestræber mig på at være den ultimative service-sprutte tilgængelig for både ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre. Jeg holder af at være den administrative supportfunktion, der holder overblikket og snor i deadlines og at være den, man kan gå til om stort og småt.

På Farum Lilleskole tror vi på, at forældre/skole-samarbejdet er en vigtig forudsætning for det enkelte barns trivsel, og det er derfor af stor betydning for mig, at elever, forældre og kolleger hos mig møder en glad og udadvendt person, der signalerer overskud og hjælpsomhed. Jeg tror på, at man kommer langt med empati og forståelse, og al min kommunikation bygger på åbenhed, ærlighed og en respektfuld tone.

Har du noget, du gerne vil donere til farum Lilleskole?

Når man starter en ny skole op, er der mange ting, der skal anskaffes. Meget har vi allerede, men vi kan stadig bruge mere.

Skolen har derfor udarbejdet en ønskeliste, hvor enhver har mulighed for at notere, hvis man ønsker at donere til nogle af ønskerne. Har du legetøj, møbler eller andet liggende, kan det være, det er præcis det, vi står og mangler.

Du kan se ønskelisten her, og du har fri adgang til skrive direkte i arket, hvis du ønsker at donere nogle af tingene. Der er også mulighed for at skrive flere ting ind nederst i listen, hvis du har andet, du tænker kunne have interesse for skolen. Så vender vi retur til dig.

På forhånd mange mange tak!