Medarbejderne på Farum Lilleskole

Som ansat på Farum Lilleskole er man optaget af, at de trygge og tillidsfulde relationer er altafgørende for den gode udvikling – både socialt og fagligt.

Man har en åben, tillidsvækkende og anerkendende tilgang i mødet med børnene. Man ser hele barnet og fokuserer primært på det enkelte barns kvaliteter og udviklingspotentiale.

Man er en inspirerende rollemodel og kreativ ildsjæl, der formår at arbejde med legende og kreative tilgange til læring med et højt fagligt niveau.

Man er interesseret i og ansvarlig for at byde ind i skolens fællesskab både fagligt og socialt og for både sin egen og andres skyld.

Man er faglig kompetent og målrettet i sit arbejde.

Man arbejder respektfuldt og engageret med elever og kollegaer.

Man er åben for at engagere sig i samarbejder med kollegaer og forældre. Således forventes det, at lærere og pædagoger samarbejder om fag og temaer og inspirerer og hjælper hinanden med forberedelse og konkrete ideer. Man er åben for og optaget af at inddrage forældrekompetencer, hvor det giver god mening. Man er imødekommende og overholder aftaler.

Man er optaget af at udvikle sin egen og skolens faglighed i samspil med kollegaer, og de ansatte er således ansvarlige for videndeling, når de har gennemført et kursus.

Skolen skal sikre fortløbende videreuddannelse og kvalificering af de ansatte.