Farum lilleskole
Nyhedsbrev Marts 2019
Se denne nyhed online

Kære forældre og interesserede.

 

Det er igen blevet tid til nyt. Med dette nyhedsbrev følger:

 • Overblik over den første tid på Farum Lilleskole 
 • Skema over de første måneder på Farum Lilleskole
 • SFO’ens og klubbens åbningstider og overblik over ferier
 • Noget om indskrivningssamtaler  
 • Status på lokation

Den første tid på Farum Lilleskole…

Helt overordnet vil den første tid på Farum Lilleskole handle om at lære hinanden at kende og skabe gode og trygge relationer både blandt eleverne og elever-lærere imellem. Vi skal fra første skoledag i gang med at opbygge et trygt læringsmiljø, hvor både børn og voksne finder sig godt tilpas, så den enkeltes såvel som fællesskabets trivsel vil blomstre - det er sådan vi får verdens bedste skole.

 

Vi vil i den første tid også have fokus på at skabe gode rutiner. Vi er overbeviste om, at forudsigelighed og faste genkendelige strukturer gør dagen mere tryg og dermed bedre for alle. Vi skal starte vores egne traditioner som fælles morgensang og morgenmøder op, så det bliver en helt naturlig del af skoledagen på Farum Lilleskole. Vi er overbeviste om, at det er vigtigt, at de faste strukturer for skoledagen køres godt ind fra start. 

 

I den første periode vil vi også arbejde med en fælles udeskoledag. Fredag tager alle elever, lærere og pædagoger ud for at lære nyt i andre rammer. Om fredagen vil vi dele eleverne op på kryds og tværs, så vi sikrer os at “alle lærer alle at kende”. 

For at skabe en tæt kontakt mellem skole, SFO, Klub og hjem vil der hver fredag være forældrecafé på skolen. Forældre, der har tid og lyst kan komme og få en kop kaffe eller te og en uformel snak med lærere, pædagoger og ledelse. Kaffe og te er klar fra kl. 14 og der bliver hældt varm kaffe på kanderne til kl. 16.00.

 

Herunder har vi skitseret, hvordan vi forventer, at den første måned på Farum Lilleskole kommer til at se ud. Læg mærke til, at vi sammen åbner skolen TIRSDAG D. 13 AUGUST KL. 16. Alle elever og deres forældre inviteres til fællesspisning og hyggeligt samvær, så vi sammen kan gøre os klar til første skoledag onsdag d. 14. august kl. 9-11. 

 

Onsdag d. 14. august møder alle elever kl. 9.00. Vi starter dagen med fælles morgensang og derefter morgenmøder. Forældre er velkomne til morgensang og kan derefter hygge med en kop kaffe og snak, mens børnene bliver færdige. SFO og Klub har åbent fra kl. 11. 

 

Torsdag og fredag i den første skoleuge, uge 33, skal børnene møde ind 8.30, hvor vi starter med fælles morgensang efterfulgt af morgenmøder. Fra ugen efter, altså fra uge 34, har skolen morgenåbent fra kl. 7.30, hvor børnene kan møde ind til en rolig morgen og evt. lidt morgenmad. 

 

Uge 33:

 

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl 16:00

Farum Lilleskole åbner på festlig vis...

9:00

Velkomst ved bestyrelse og ledelse, lærere

Fælles morgensang

Morgenmøde

8:30

Fælles morgensang

Morgenmøde

8:30

Fælles morgensang

Morgenmøde

17:00

Fællesspisning

10:00-11:00

(Forældrekaffe)

Eleverne mødes i klasserne

Arbejde med fokus på trivselsaktiviteter i  klassen.

Arbejde med fokus på trivselsaktiviteter i  klassen.

 

Uge 34 - 36:

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Morgenåbning 7.30-8.30

Børnene kan møde ind til en rolig morgen og evt. lidt morgenmad.

Morgenåbning 7.30-8.30

Børnene kan møde ind til en rolig morgen og evt. lidt morgenmad.

Morgenåbning 7.30-8.30

Børnene kan møde ind til en rolig morgen og evt. lidt morgenmad.

Morgenåbning 7.30-8.30

Børnene kan møde ind til en rolig morgen og evt. lidt morgenmad.

Morgenåbning 7.30-8.30

Børnene kan møde ind til en rolig morgen og evt. lidt morgenmad.

8:30

Fælles morgensang

Morgenmøde

8:30

Fælles morgensang

Morgenmøde

8:30

Fælles morgensang

Morgenmøde

8:30

Fælles morgensang

Morgenmøde

8:30

Fælles morgensang

Morgenmøde

Kernefaglighed

Kernefaglighed

Kernefaglighed

Kernefaglighed

Fælles udeskoledag for alle Farum Lilleskoles elever

Trivselsaktiviteter i klassen

Trivselsaktiviteter i klassen

Trivselsaktiviteter i klassen

Trivselsaktiviteter i klassen

 

 

Åbningstider i skole, SFO og klub

Vi forventer, at skole, SFO og klub har følgende åbningstider:

 • Kl. 7:30-8:30 Morgenåbner: I morgenåbningstiden er vi meget optaget af, at børnene skal opleve rolige morgener med nærvær. Derfor vil vi have fokus på hyggelige og rolige aktiviteter. Det vil være muligt at få lidt morgenmad. Ellers kan man hygge sig med snak, højtlæsning, spil, tegning eller andre rolige sysler.  
 • Kl. 12:15 åbner SFO’en for de yngste.
 • Kl. 14:00 åbner klubben for de ældre elever.
 • Kl. 16:30 lukker Farum Lilleskole, SFO og Klub. Dog lukker vi kl. 16.00 om fredagen. Klubben kan have andre arrangementer udenfor de almindelige åbningstider. Mere info herom følger i starten af skoleåret.  

 

Ferier på Farum Lilleskole, SFO og Klub

På Farum Lilleskole er SFO og klub som udgangspunkt lukket i ferierne. Er der familier, som kommer i bekneb, må vi sammen finde en løsning.

 

Ferieugerne for skoleåret 2019/2020 fordeler sig således:

 • Efterårsferie uge 42
 • Juleferie 18. december - 6. januar
 • Påskeferie uge 15
 • Sommerferie uge 27, 28, 29, 30

Mht vinterferie forventer vi mulighed for en fleksibel ordning. Således vil der i uge 5-8 være værksteder indenfor et udvalgt tema. Skolen er altså åben i hele perioden, men familierne kan vælge, hvornår vinterferien passer dem bedst og melde det ud til læreren. Man går således ikke glip af ikke at være til stede en af ugerne - det er der taget højde for. Vi anbefaler at alle børn holder en uges vinterferie - det er et tiltrængt tidspunkt at få et afbræk fra hverdagen! 

 

Lokation

Som I ved, er 1. salen over  den tidligere daginstitution “Solsikken” på Frederiksborgvej vores opstartsted, hvor vi har en midlertidig lejekontrakt. Lige nu afventer vi den sidste godkendelse fra bygnings- og brandmyndighederne, så vi kan sende skolens opstartsadresse afsted til ministeriet. 

 

D. 7. februar var grundene i Farum Nord til drøftelse på dagsordenen for Udvalget for By og Boligudvikling. Der er ikke en endelig afgørelse i den sag, men vi har efterfølgende modtaget udvalgets notater om de enkelte grunde og har zoomet ind på et par af grundene, som vi arbejder videre med for den endelige placering.

Lige så snart vi ved mere, sender vi jer selvfølgelig info herom. 

 

Indskrivningssamtaler

I løbet af april, senest primo maj, afholdes indskrivningssamtaler. Hver familie inviteres til en uformel samtale med det sigte at sikre, at Farum Lilleskole er det bedste valg for netop jeres barn/børn. 

I vil forud for samtalerne modtage særskilt info om samtalerne og de efterfølgende indskrivningsprocedurer.  

 

Kender I en …..

fantastisk lærer eller pædagog, musiker, kunstner eller andre skønne mennesker, der brænder for børns trivsel og læring og som er en ildsjæl med det, de laver? Så er det nu, I skal fortælle om Farum Lilleskole, SFO og Klub. Vi forventer nemlig at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter indskrivningssamtalerne. Vi søger ildsjæle, som er optaget af at skabe trygge, nærværende og udfordrende rammer for alle vores kommende børn. Ildsjæle, vi vil værne om og passe på, så de ikke brænder ud… Få gode folk til at holde sig orienterede om processen for ansættelser eller få dem til at sende en uopfordret ansøgning. Vi skriver mere på Facebook og på vores hjemmeside, når der er mere nyt. Vi har allerede modtaget en del spændende uopfordrede ansøgninger, men vi vil gerne have flere:-)

 

Vi mangler også…

en jurist, der kan hjælpe os her i opstartsfasen - måske det er dig, eller én du kender? eller måske du kender den revisor, vi får brug for? Skriv gerne til os, hvis du kender den/de rette... 

 

Tøv endelig ikke med at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål.

 

Mange hilsner

 

Farum Lilleskole

- - -
 
Klik her for at afmelde dig yderligere nyhedsbreve.