Alle indlæg af farumlilleskole

11. juni kl. 16.30 – 17.30: Infomøde om skolestart 2020

Overvejer I, hvilken skole jeres barn skal gå i efter sommeren?

Farum Lilleskole tilbyder dit barn et trygt og fagligt udfordrende læringsmiljø. Vi har stort fokus på trivsel og fællesskab, hvor vi anerkender hinandens forskelligheder og styrker. En lav klassekvotient betyder, at vi kan nå det enkelte barn.

Kom til infomøde om skolestart til august 2020 og mød både lærere og forældre til børn på skolen. Mødet er særligt møntet på jer, hvis barn skal starte i 0. klasse, men alle er velkomne – også jer, der overvejer et skoleskift.

Infomødet er kl. 16.30 – 17.30 og finder sted på Farum Lilleskole, Farum Park 2.

Du kan læse mere om os her på hjemmesiden eller få et indblik i vores hverdag her på Facebook.

Vikarer til lærer- og pædagogtimer

Farum Lilleskole søger løbende vikarer til både lærer- og pædagogtimer

På Farum lilleskole er vi optaget af at skabe:

  • Et trygt og anerkendende miljø, hvor målet er at have gode, åbne og tillidsfulde relationer både elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse imellem.
  • Et fagligt stærkt læringsmiljø, hvor legende og musisk-kreative tilgange er en integreret del af den faglige og sociale læring.
  • Et læringsmiljø og fritidsliv, der er præget af et godt sammen hold med masser af musik, teater og kunst.
  • Et læringsmiljø, der prioriterer oplevelser i den virkelige verden højt. Dette være sig i form af udeskole i naturen, ekskursioner i lokalsamfundet, besøg på biblioteker og museer.

Vi er overbeviste om, at den gode trivsel går forud for al læring. En lav klassekvotient muliggør et lille og nært læringsmiljø, hvor tryghed er nøgleordet for relationerne både elev-elev og elev-lærer imellem. Det er vigtigt for os, at der er tid til at se og at have tid til den enkelte elev – både i faglige og sociale sammenhænge!

Kan du se dig selv i ovenstående værdier, så hører vi meget gerne fra dig.

Personalet på Farum Lilleskole

Karina Larsen
kla@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Karina, og jeg er skoleleder på Farum Lilleskole.

Jeg brænder for børns trivsel og læring, og med åbningen af Farum Lilleskole går en stor drøm i opfyldelse. Idéen om at etablere en ny skole har fulgt mig en del år. Derfor tog jeg for snart to år siden initiativ til Farum Lilleskole. En super initiativgruppe og en masse gode mennesker, vi har fået kontakt til undervejs, har været med til at få det hele til at ske.

Jeg er uddannet lærer og har primært undervist i de humanistiske fag siden 2002. Jeg har altid elsket at undervise og har gennem alle årene været meget optaget af den enkeltes trivsel og fællesskabets betydning som afgørende forudsætninger for den optimale læring. Jeg er overbevist om, at eleverne kun kan udfolde deres fulde potentialer, hvis de har det godt med sig selv og hinanden og de voksne omkring sig!

Undervisningen på Farum Lilleskole skal tage afsæt i den nyeste forskning om læring. En forskning der vidner om, at læringen skal stimulere både krop og hjerne. Eleverne skal have en hverdag, hvor de selv er aktive i læreprocesserne. De skal lege, opleve, sanse og eksperimentere i en fin vekselvirkning med mere teoretiske tilgange til lærestoffet, og endelig skal eleverne på Farum Lilleskole opleve en undervisning, der foregår både i skolen, i naturen og i kulturen i lokalsamfundet og videre omkring.

Der skal være en rød tråd gennem skole- og fritidsliv. Derfor skal børnene om eftermiddagen også inviteres til at deltage i musiske og kreative aktiviteter og være en masse ude i vores skønne natur. Børnene skal møde nærværende og autentiske voksne, der brænder for det, de laver. Derved opstår inspiration, nysgerrighed og motivation for selv at arbejde videre.

Jeg glæder mig til at kunne byde børn og forældre velkommen på en ny og innovativ skole sammen med en fantastisk personalestab.


Nina Groth
ng@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Nina Groth og jeg skal primært undervise i matematik, naturfag og deler de kreativt kunstneriske fag med skolens øvrige undervisere.

Jeg har undervist indskolings- og mellemtrinsbørn i stort set hele fagpakken og er meget optaget af, hvordan læring bliver sammenhængende på tværs af fag, så børnenes forståelse bliver bygget op som en helhed, hvor deres kompetencer griber ind i hinanden og kan bruges som redskaber.

Generelt er ”redskabslære” og det at opbygge børnenes egenforståelse for, hvordan man kan gribe udfordringer og opgaver an med forskellige redskaber og vinkler en ting, jeg er meget optaget af. Jeg anser det for min fornemmeste opgave som lærer, at støtte børnene i selv at lære ”at fiske” fremfor at give dem fiskene.

Jeg interesserer mig desuden meget for såkaldt narrativt arbejde med mennesker, hvor man er opmærksom på den fortælling, man skaber om sig selv og andre og i hvilken sammenhæng.

Jeg er uddannet lærer og har desuden en bachelor i dansk og filosofi fra universitetet. Udover mit arbejde som lærer arbejder jeg som selvstændig med tekst, grafik og illustrationer, når der er tid til det.
Jeg bor i det smukke Hornsherred på en gammel landejendom, hvor jeg bruger meget tid på både kunstneriske projekter og at renovere gården.


Dan Senderovitz
dan@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Dan og jeg er pædagog. Jeg brænder for at skabe gode relationer, at inspirere og blive inspireret af dem vi er, og at åbne nye perspektiver på verden omkring os.

Nogle af mine mange stærke redskaber er Humor, Nysgerrighed og Nærvær. De er redskaber, jeg har brugt meget, når jeg har rejst rundt i verden som hospitalsklovn, og som jeg har inddraget i min pædagogiske praksis de sidste 22 år, hvor jeg har været ansat som bl.a. skolepædagog i en FFO. Jeg har desuden i en årrække været tilknyttet skolens specialtilbud.

På baggrund af en uddannelse som skuespiller har jeg stor erfaring med at inddrage æstetiske læringsprocesser i bl.a. undervisningen og at bruge drama som pædagogisk redskab i sfo og klubregi.
Musik har også en stor plads hos mig, og jeg vil ofte være at se med et instrument i nærheden.

Jeg vil hovedsagelig være at finde i sfo og klubben, men vil af og til også dukke op i skoletiden.

Jeg glæder mig rigtig meget til at være med til skabelsen af et dannelses- og læringsmiljø, hvor der er tid til at lytte og se hinanden og hvor nye perspektiver på læring vil opstå, og så glæder jeg mig vildt meget til at lære jer, og jeres børn og kende.


Lukas Carlslund
lp@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Lukas, er 29 år og uddannet pædagog.

Jeg er sammen med børnene i deres fritid i klub og SFO, og jeg står for musikundervisningen i skoletiden. Jeg er nysgerrig på børnenes initiativer og elsker at se deres gode ideer folde sig ud i virkeligheden. Jeg værdsætter legen højt, elsker selv at lege og sætte ofte mig selv i spil med krop og sanser. Jeg bringer nærvær, glæde og autencitet til børnene, som jeg tror på inspirerer og gøder jorden for trivsel og udvikling. Jeg holder meget af at være udendørs og står for en ugentlig båltur til Farum Sø. Derudover spiller jeg musik og laver sport, akrobatik og cirkus med børnene.

Ved siden af mit arbejde på Farum Lilleskole arbejder jeg med Cirkus Panik og spiller guitar, perkussion og saxofon, bl.a. i bandet Marie og Rødderne.


Susanne Winther

swi@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Susanne Charlotte Winther og jeg er pædagog på Farum Lilleskole/SFO og Klub.

Jeg brænder for at give jeres børn et trygt og nærværende miljø. Når dette er tilstede, kan vi begynde at fordybe os i det, vi holder af samt lære nyt. Jeg har altid arbejdet med skolebørn, både indenfor specialområdet samt det almene skole og SFO område.

Min store passion ligger i det kreative og kunstneriske felt. Sideløbende med mit arbejde som pædagog, arbejder jeg som billedkunstner. Mit foretrukne felt er akrylmaleri og akvarel. Jeg vil gerne give denne tegne- og maleglæde videre til jeres børn – i form af at inspirere, motivere og lære kunstneriske greb fra mig. 

Jeg bor i Farum og har siden 2010 været medlem af Azurmalerne i Farum. Samtidig er jeg frivillig hjælpelærer i skovhusets billedskole i Værløse.


Therese Maria Kurland

tmk@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Therese, og jeg er skolesekretær på Farum Lilleskole.

Som skolesekretær står jeg for de administrative opgaver på skolen inden for fakturering, bogføring, indmeldelse af elever, løn og lignende. Jeg passer skolens telefon og mail og har ellers et tæt samarbejde med ledelsen i det daglige arbejde.

Jeg bestræber mig på at være den ultimative service-sprutte tilgængelig for både ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre. Jeg holder af at være den administrative supportfunktion, der holder overblikket og snor i deadlines og at være den, man kan gå til om stort og småt.

På Farum Lilleskole tror vi på, at forældre/skole-samarbejdet er en vigtig forudsætning for det enkelte barns trivsel, og det er derfor af stor betydning for mig, at elever, forældre og kolleger hos mig møder en glad og udadvendt person, der signalerer overskud og hjælpsomhed. Jeg tror på, at man kommer langt med empati og forståelse, og al min kommunikation bygger på åbenhed, ærlighed og en respektfuld tone.