COVID-19 fripladstilskuddet

Det særlige COVID-19 fripladstilskud som, på baggrund af en hjælpepakke på 25 mio.kr, har kunnet søges fra 1. april 2020, er ved at være opbrugt. Det er derfor vigtigt at alle forældre, der opfylder betingelserne*) for at søge og vil søge, får det gjort nu, for at nå at komme med i ordningen. Allerede berørte forældre må forvente, at tilskuddet snart ophører – forventeligt inden for de næste 2-3 måneder.

Ordningen vil blive afsluttet efter følgende model:

Tilskuddet vil være på 75%, så længe der er penge nok til at dække alle ansøgninger. I den måned, hvor der ikke er penge nok til fuld dækning, vil restbeløbet blive fordelt mellem månedens ansøgere med en lavere procentsats, og derefter er ordningen ophørt.

*) Betingelsen for at søge COVID-19 fripladstilskud er, at ansøgeren har oplevet en direkte og væsentlig forringelse af egne økonomiske forhold som følge af COVID-19, enten på grund af egen ledighed eller på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang i egen selvstændig virksomhed.