Lærerkolleger til en bred fag-vifte søges

Nærvær, ro og fordybelse i trygge fællesskaber…
Høj faglighed hvor teori og praksis går hånd i hånd…
Tværfagligt projektarbejde, læring inde og ude og omkring i vores samfund…                                                                      

Er du en erfaren og kompetent ildsjæl, og kan du se dig selv i ovenstående, så skynd dig at læse videre og se, om du kan dække et eller flere af de fag, vi søger til det kommende skoleår!

Farum Lilleskole er en nystartet friskole fra 2019. Når vi åbner skolen efter sommerferien august 2022, åbner vi samtidig dørene til vores helt nye skolebygning beliggende på en dejlig naturgrund i Farum Nord. Vi glæder os helt utrolig meget til at indrette vores nye inde- og udeområder i samarbejde med vores elever og forældre – og måske sammen med dig? 

Til august indskriver vi et større antal elever og søger derfor flere nye kollegaer. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du elsker at undervise, er fagligt velfunderet i dine fag og slet ikke kan lade være med at inspirere elever på mange varierede måder. 

Til mellemtrin og udskoling søger vi en erfaren ildsjæl til kompetent at varetage dansk, historie og samfundsfag. Derudover et naturfagligt talent, som kan invitere vores elever ind i et spændende undervisningsunivers i naturfagene fysik/kemi, geografi og biologi. Vi søger også en inspirerende sproglærer, der kan give vores elever mod og viden i fagene engelsk og tysk og endelig søger vi undervisere, der med stort engagement og særlig ekspertise kan bidrage til skolens praktisk-musiske profil i fagene musik og idræt.  Alle lærere må have mod på at føre til afgangsprøve. Vi ser gerne, at du kan dække flere af fagene.   

Til indskolingen søger vi en eller flere indskolingseksperter, der brænder for skolestart og er optaget af dansk og matematik. Derudover vil det være skønt, hvis du også kan jonglere et eller flere af de praktisk-musiske fag – musik, billedkunst og idræt.   

På Farum Lilleskole tilbyder vi børn og unge en grunduddannelse med et højt fagligt niveau i et læringsmiljø, hvor både de boglige og de praktisk-æstetiske læreprocesser prioriteres. Vi elsker at arbejde tværfagligt og projektorienteret og er optaget af at bringe undervisningen udenfor klasseværelset – ud i naturen og ud i samfundet uden for skolen – gerne i samarbejde med erhvervsliv, foreninger og kulturinstitutioner. Vi værner om fællesskabet og den gode tone. Trivsel er altafgørende. Hos os skal man være glad for at gå i skole og glad for at gå på arbejde! 

Vi forventer meget af hinanden – af børnene, af forældre og af kollegaer. Vi jonglerer med mange bolde – det er nødvendigt, når man laver ny skole. Heldigvis har vi det rigtig godt, og vi løfter i flok. Det er med fælles indsats og ved at spille hinanden gode, at vi laver den bedste udgave af netop vores Lilleskole. 

Løn følger gældende overenskomst, og timetal aftales nærmere. Ansættelsen vil gælde fra 1. august 2022.  

Arbejdssted
Skolen vil fra skoleåret 2022/2023 have adresse på Regimentsvej 16, 3520 Farum

Sådan søger du
Send din ansøgning til kontor@farumlilleskole.dk med emnefelt: ”Ansøgning – lærer Farum Lilleskole”

Frist for ansøgning er den 25. maj 2022 kl. 12.00. Vi afholder samtaler ultimo uge 21. 

Vil du vide mere?
Kontakt skoleleder Karina Larsen for yderligere spørgsmål på kla@farumlilleskole.dk / tlf.: 29 87 81 82.

Vi glæder os til at høre fra dig!