Velkommen til Farum lilleskole

Velkommen til Farum Lilleskoles hjemmeside. Her kan du læse mere om skolen og fordybe dig i skolens vision, værdigrundlag, læse om hverdagen på skolen og se, hvordan du kan skrive dit barn på ventelisten.

Det skal være Farum Lilleskoles væsentligste opgave at tilbyde alle elever et trygt og fagligt udfordrende læringsmiljø. Skolen skal på sigt rumme en klasse på hvert trin fra 0.-9. klasse.

14. august 2019 åbner Farum Lilleskole dørene for 0.-5. klassetrin. Herefter udvides skolen med en klasse om året i takt med, at skolens elever skifter til et højere klassetrin. Skolen forventes således i august 2020 at have 0.-6. klassetrin osv.

Farum Lilleskole skal tilbyde et lille trygt læringsmiljø baseret på den enkeltes gode trivsel i et berigende fællesskab. Et fællesskab med anerkendelse af hinandens forskelligheder og styrker. En lav klassekvotient i hver klasse gør det muligt at have tid og overskud til at se den enkelte.

Et trygt og anerkendende miljø, hvor vores mål hele tiden er at have gode, åbne og tillidsfulde relationer både elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse imellem.

Et fagligt stærkt læringsmiljø, hvor legende og musisk-kreative tilgange til læringen er en integreret del af den faglige og sociale læring.

Et læringsmiljø, der prioriterer oplevelser i den virkelige verden højt – som udeskole i naturen, på ekskursioner i lokalsamfundet og videre omkring og hvor fokus på samarbejde og tid til fordybelse er væsentlige parametre.

Et inspirerende og innovativt læringsmiljø, der sætter de bedste rammer for, at den enkelte kan udfolde sine fulde potentialer i et fantastisk fællesskab.

Vi ønsker en skole, der både er i tråd med tidsånden men også en aktiv medskaber af den!