Velkommen til Farum lilleskole

Velkommen til Farum Lilleskole – en lille privatskole i Furesø kommune. En skole der tilbyder et trygt og anerkendende miljø – med målet om at skabe gode, åbne og tillidsfulde relationer både elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse imellem.

Skolen har pt. 8 klassetrin fra 0. til 7. klasse og udvider for hvert år med et ekstra klassetrin. Skolen vil således i august 2022 tilbyde 0.-8. klassetrin.

Skolen lejer sig ind i lokaler hos Farum Arena (Stavnsholtvej 41). Fra sommer 2022 vil skolen være at finde i nye lokaler på Regimentsvej 16, 3520 Farum.

Vi holder løbende fysiske og online infomøder, så du kan høre mere om Farum Lilleskole. Læs mere her.

Musik af www.bensound.com
På Farum Lilleskole er vi optaget af at skabe:
  • Et trygt og anerkendende miljø, hvor målet er at have gode, åbne og tillidsfulde relationer både elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse imellem.
  • Et fagligt stærkt læringsmiljø, hvor legende og musisk-kreative tilgange er en integreret del af den faglige og sociale læring.
  • Et læringsmiljø, der prioriterer oplevelser i den virkelige verden højt. Dette være sig i form af udeskole i naturen, ekskursioner i lokalsamfundet, besøg på biblioteker og museer.

Vi er overbeviste om, at den gode trivsel går forud for al læring. En lav klassekvotient muliggør et lille og nært læringsmiljø, hvor tryghed er nøgleordet for relationerne både elev-elev og elev-lærer imellem. Det er vigtigt for os, at der er tid til at se og at have tid til den enkelte elev – både i faglige og sociale sammenhænge!

Farum Lilleskole er det lille alternativ til andre gode skoler i Furesø kommune.