Sådan tænker vi Kulturskole på Farum Lilleskole

På Farum Lilleskole er vi optaget af en oplevelsesorienteret tilgang til læring. Vi er overbeviste om, at vi skal lære med både kroppen og hjernen for, at den abstrakte læring bliver begribelig. Vi tror på, at oplevelser udenfor klasseværelset gør en forskel. Når undervisningen foregår i nye rammer og andre læringsrum, sker der noget med undervisningsformen, med intensiteten og med samværet eleverne imellem. I det anderledes læringsrum sættes elevernes kompetencer i spil på anderledes og nye måder og eleverne ser hinanden i et nyt perspektiv.

Det er inspirerende at få besøg udefra og at modtage undervisning i den virkelige verden udenfor skolens rammer. Dét at møde mennesker, som brænder for et specifikt fag eller håndværk kan noget ganske særligt. At opleve hvordan fagene bruges i praksis og se meningen med læringen fra skolen kan give unikke oplevelser.

Vi vil derfor prioritere de anderledes læringsrum – ved at inddrage naturen, ved at tage på ture ud af huset til museer, gallerier, høre koncerter, se teater eller prøve en ny sportsgren. Længere oppe i skolesystemet vil vi have fokus på virksomhedsbesøg og håbet er at kunne etablere samarbejder med lokale aktører, hvor eleverne får brugt deres teoretiske viden i praksis. F.eks. at eleverne kan være med til at innovere over udfordringer i lokalsamfundet og give respons til kommune eller virksomhed…

I hverdagen kan kulturskolen tage sig således ud…

  • Ved besøg af forfattere, naturvejledere, musikere mfl.
  • Ved at inddrage naturen, når der arbejdes med de almene fagfag, f.eks. skrive lyrik i skoven, skrive troldehistorier under store graner, tale om årstidernes skiften på vandreture, se på insekter og kryb i forbindelse med et krible krable emne, at få ting til at spire i små køkkenhaver mm.
  • Besøge lokale aktører, f.eks. få rundvisning af lokalhistorisk forening i det gamle Farum, prøve at male billeder med erfarne kunstmalere, høre historier fra ”gamle dage” på besøg på plejehjem i byen, afprøve en ny sportsgren ved et besøg i en lokal sportsforening eller med besøg udefra.
  • Indgå i forløb med lokale virksomheder, f.eks. virksomhedsbesøg, praktik, innovationsforløb mm.