Priser

Skolens økonomi baseres på statslige tilskud samt forældrebetaling.

Skolepengenes størrelse og SFO/klub betaling fastsættes af
generalforsamlingen. Dog indeksreguleres skolepengene administrativt
hvert år pr. 1. august i forhold til udviklingen i nettoprisindekset.

Der er forskellige takster for henholdsvis skolepenge, SFO og klub.

Der afregnes for alle årets 12 måneder.


Skolepenge pr. 1/8-2021

Skolepengene er fastsat til 1.785 kr/md. 

Der ydes søskendemoderation, for børn der går samtidigt på skolen: Hovedreglen er, at søskende for at få moderationen skal have samme folkeregisteradresse.

  • 2. barn 1.535 kr. 
  • 3. barn 1.285 kr. 
  • 4. barn eller derover, der går på skolen, er uden betaling. 

SFO & klub pr. 1/8-2021

SFO-takst er fastsat til 765 kr./md.
Klub-takst er fastsat til 615 kr./md

For både SFO og klub ydes der søskendemoderation, for børn der går på skolen samtidigt: Hovedreglen er, at søskende for at få moderationen skal have samme folkeregisteradresse.

  • 2. barn og efterfølgende børn ydes rabat på 200 kr./md./barn.

Takster for skoleåret 2022/2023
Se takster for skoleåret 2022/2023 (jf. indeksregulering), som træder i kraft 1. august 2022.


Indskrivning
Ved indskrivning indbetales indskud på 3.000 kr. ved indmeldelse, som ikke betales tilbage. Ved indskrivning af flere børn samtidigt, er indskrivningsgebyret max. kr. 5.000 pr. familie.

Ved indskrivning indbetales desuden et beløb svarende til tre måneders skolepenge i depositum, som refunderes ved skolegangens afslutning, såfremt alle skolepenge er afregnet og eleven har refunderet bøger og lign. i god stand.