Priser

Skolens økonomi baseres på statslige tilskud samt forældrebetaling.

Skolepengenes størrelse og SFO betaling fastsættes af
generalforsamlingen. Dog indeksreguleres skolepengene administrativt
hvert år pr. 1. august i forhold til udviklingen i nettoprisindekset.

Der er forskellige takster for henholdsvis skolepenge og SFO.

Der afregnes for alle årets 12 måneder, og der afregnes månedsvis forud via faktura.


Indskrivning
Ved indskrivning indbetales indskud på 3.000 kr. ved indmeldelse, som ikke betales tilbage. Ved indskrivning af flere børn samtidigt, er indskrivningsgebyret max. kr. 5.000 pr. familie.

Ved indskrivning indbetales desuden et beløb svarende til tre måneders skolepenge i depositum, som refunderes ved skolegangens afslutning, såfremt alle skolepenge er afregnet og eleven har refunderet bøger og lign. i god stand.


Skolepenge og SFO betaling for skoleåret 2024 / 2025 (pr. 1/8 2024)

Skolepengene er fastsat til 2.050 kr/md. 

Der ydes søskendemoderation, for børn der går samtidigt på skolen. Hovedreglen er, at søskende for at få moderationen skal have samme folkeregisteradresse. 2. barn og 3. barn ydes rabat på 250 kr./md./barn. 4. barn eller derover går på skolen uden betaling.


SFO-takst er fastsat til 925 kr./md.

I SFO taksten er indregnet betaling til eftermiddagsmad (to-mad) i SFO.

Der ydes søskendemoderation for børn der går i SFO samtidigt: Hovedreglen er, at søskende for at få moderationen skal have samme folkeregister adresse. 2. barn og efterfølgende børn ydes rabat på 200 kr./md./barn.


Midlertidig rengøringstillæg for skoleåret 2024 / 2025 (pr. 1/8 2024)
Det blev på generalforsamling 2024 besluttet at fastholde det midlertidige rengøringstillæg på kr. 223,- pr. barn pr. måned, der er indmeldt på skolen.