Priser

Skolens økonomi baseres på statslige tilskud samt forældrebetaling.

Skolepengenes størrelse og SFO/klub betaling fastsættes af
generalforsamlingen. Dog indeksreguleres skolepengene administrativt
hvert år pr. 1. august i forhold til udviklingen i nettoprisindekset.

Der er forskellige takster for henholdsvis skolepenge, SFO og klub.

Der afregnes for alle årets 12 måneder (klub dog 11 måneder), og der afregnes månedsvis forud via faktura.


Skolepenge for skoleåret 2023 / 2024

Skolepengene er fastsat til 1.875 kr/md. 

Der ydes søskendemoderation, for børn der går samtidigt på skolen. Hovedreglen er, at søskende for at få moderationen skal have samme folkeregisteradresse. 2. barn og 3. barn ydes rabat på 250 kr./md./barn. 4. barn eller derover går på skolen uden betaling.


SFO-takst er fastsat til 804 kr./md.

Bemærk, fra januar 2024 vil betaling til eftermiddagsmad (to-mad) indgå i den almindelige SFO-opkrævning. SFO taksten vil således blive reguleret til kr. 889,- pr. barn fra 1. januar 2024 og frem.

Klub-takst er fastsat til 250 kr./md.

For både SFO og klub ydes der søskendemoderation, for børn der går på skolen samtidigt: Hovedreglen er, at søskende for at få moderationen skal have samme folkeregister adresse. 2. barn og efterfølgende børn ydes rabat på 200 kr./md./barn.


Indskrivning
Ved indskrivning indbetales indskud på 3.000 kr. ved indmeldelse, som ikke betales tilbage. Ved indskrivning af flere børn samtidigt, er indskrivningsgebyret max. kr. 5.000 pr. familie.

Ved indskrivning indbetales desuden et beløb svarende til tre måneders skolepenge i depositum, som refunderes ved skolegangens afslutning, såfremt alle skolepenge er afregnet og eleven har refunderet bøger og lign. i god stand.