Bestyrelse

Kontakt bestyrelsen på bestyrelse@farumlilleskole.dk

Farum Lilleskoles bestyrelse består af:

Bestyrelsesmedlemmer 
Jesper Christian HolstBestyrelsesformand
Charlotte Knagh TrojahnNæstformand
Morten Linde SørensenKasserer
Janne ParsbyMenigt medlem
Mia Devitt BacheMenigt medlem
Theis Mørch MønstedMenigt medlem
Julie ThorsellMenigt medlem
Suppleanter 
Lena MørkSuppleant
Nanna JohannesenSuppleant

Farum Lilleskoles nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamling den 30. maj 2024 og senest konstitueret på bestyrelsesmøde den 12. juni 2024.

Læs generalforsamlingsprotokol fra generalforsamling 2024.


Den 25. september 2019 blev afholdt stiftende generalforsamling. Referat fra denne kan læses her.


Jf. friskolelovens § 7 a er skolen forpligtet til at indhente og offentliggøre erklæringer om frihed- og folkestyrekravet og uafhængighedskravet m.v.

Se bestyrelsens underskrevne erklæringer her.

Se initiativkredsens underskrevne erklæringer her.