Bestyrelse

Kontakt bestyrelsen på bestyrelse@farumlilleskole.dk

Farum Lilleskoles bestyrelse består af:

Bestyrelsesmedlemmer 
Jesper Christian HolstBestyrelsesformand
Charlotte Knagh TrojahnNæstformand
Morten Linde SørensenKasserer
Jesper Smed JensenMenigt medlem
Trine SchowMenigt medlem
Janne ParsbyMenigt medlem
Nicola BoserupMenigt medlem
Suppleanter 
Natacha Strange VestSuppleant
Mia Devitt Bache Suppleant

Farum Lilleskoles nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamling den 31. maj 2022 og senest konstitueret på bestyrelsesmøde den 7. juni 2022.

Læs generalforsamlingsprotokol fra generalforsamling her.
Læs også formandens beretning her.


Den 25. september 2019 blev afholdt stiftende generalforsamling. Referat fra denne kan læses her.


Jf. friskolelovens § 7 a er skolen forpligtet til at indhente og offentliggøre erklæringer om frihed- og folkestyrekravet og uafhængighedskravet m.v.

Se bestyrelsens underskrevne erklæringer her.

Se initiativkredsens underskrevne erklæringer her.