Vision og værdier

Farum Lilleskole skal være en skole, der giver mening – mening for både børn og voksne. En skole med en vision og værdier, der tager udgangspunkt i forskningen om, hvordan børn lærer bedst. En skole med tid til det enkelte barn og med tid til fordybelse – både i at være og lære.

Vores værdier

Farum Lilleskoles vision og værdier

1. DEN GODE TRIVSEL
På Farum Lilleskole er vi først og fremmest optaget af, at skolen skal være et rart sted at være. Vi er nemlig overbeviste om, at den gode trivsel går forud for al læring! Trives vi, har vi de bedste forudsætninger for at kunne udfolde vores fulde potentialer.

2. NÆRVÆR OG TRYGGE RELATIONER
På Farum Lilleskole er der tid til nærvær og trygge relationer. Med en lav klassekvotient sikrer vi, at de voksne hele tiden har føling med det enkelte barn. De voksne på skolen er vigtige rollemodeller, der til enhver tid ser det enkelte barn. De er ansvarlige for trygge relationer til børnene og til hele tiden at understøtte børnenes indbyrdes relationer.

3. FÆLLESSKAB
Det er vigtigt for os, at hvert barn har troen på sit eget værd og troen på at være en vigtig del af klassens og skolens fællesskab. Respekten for hinanden skal altid være til stede og det at kunne se hinandens forskelligheder som en styrke og respektere hinanden, er det væsentligste fundament for fællesskabet.

4. ET KREATIVT OG MENINGSFULDT LÆRINGSMILJØ
Vi tror på, at oplevelser udenfor klasseværelset gør en forskel. Vi ved, at børn lærer på forskellig vis, og at de motiveres ved at arbejde med det faglige stof på mange forskellige måder. Vi tror på, at undervisningen skal kendetegnes ved tre former for læring – med udgangspunkt i oplevelse, handling og forståelse.

Forskningen peger på store fordele i at inddrage naturen som læringsrum. Når vi er ude, sker der noget med læringsformen, og oplevelserne fæstner sig anderledes i kroppen. Vi prioriterer det anderledes læringsrum, som vi finder i naturen ved at bringe undervisningen ud i vores udeskole.

Vi tror på, at børnene skal se en mening med det, de lærer. Derfor skal en stor del af undervisningen foregå i den virkelige verden – vores kulturskole. Børnene skal møde mennesker, der brænder for deres fag, og som inspirerer dem til at arbejde videre.

Du kan læse mere om vores læringsprincipper her.

5. TID – TIL DEN ENKELTE, TIL FORDYBELSE OG TIL DEN FRIE LEG
Vi prioriterer, at den voksne på skolen har ordentlig tid til det enkelte barn. At den voksne hele tiden har en føling med, hvordan det går den enkelte elev – både fagligt og socialt. Tiden til fordybelse er en afgørende forudsætning for at kunne gøre et godt stykke arbejde. Der skal være tid til at arbejde i dybden med fag og emner. Endvidere er tiden til den frie leg en væsentlig del af barndommen. I legen udvikles de personlige kompetencer. Vi prioriterer, at eleverne ikke har for lange skoledage, fordi vi tror på legens store betydning for det enkelte barns udvikling.

6. PROCESSTYRET FREM FOR MÅLSTYRET
Nysgerrigheden for at lære skal holdes ved lige ved et gennemgående fokus på læringsprocessen frem for produktet. Det er vigtigt at lære, at det er ok at fejle, at det at fejle er en del af en læringsproces, og at man derved kan gøre det bedre næste gang.

7. SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM
En åben og tillidsfuld kommunikation mellem skole og hjem er vejen frem i arbejdet for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet forældre og skole i mellem er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vigtige samarbejdspartnere i et læringsfællesskab.

Du kan læse mere om forældresamarbejdet på Farum Lilleskole her.


Farum lilleskoles vision og værdier