Tilsyn

På frie grundskoler vælger forældrene en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen.

Den tilsynsførende fører tilsyn med, om skolens undervisning matcher de mål, der almindeligvis forventes i folkeskolen.

Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Tilsynserklæringen offentliggøres også på skolens hjemmeside.

Læs Tilsynserklæring for Farum Lilleskole – skoleåret 23/24 (offentliggjort den 28. maj 2024).


Tilsynserklæring for Farum Lilleskole – skoleåret 22/23 findes her (offentliggjort den 13. juni 2023).
Tilsynserklæring for Farum Lilleskole – skoleåret 21/22 findes her (offentliggjort den 16. juni 2022).

Tilsynserklæring for Farum Lilleskole – skoleåret 20/21 findes her (offentliggjort den 1. juni 2021).

Tilsynserklæring for Farum Lilleskole – skoleåret 19/20 findes her (offentliggjort den 19. juni 2020).

Skolens tilsynsførende

Skolens tilsynsførende hedder Gitte Baaring Hansen.

Gitte har været lærer i 36 år. Først på en folkeskole og siden som
lærer, skoleleder og viceskoleleder på en nordsjællandsk lilleskole,
hvor hun har været ansat i næsten 30 år.

Gitte har været bestyrelsesmedlem i Lilleskolernes Sammenslutning i 8 år og derefter 3 år i Dansk Friskoleforening, og er desuden medlem af bestyrelsen for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundksoler, som har til formål at fordele tilskud til skolerne i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler.

Gitte Baaring Hansen