Sådan tænker vi udeskole på Farum Lilleskole

I Farum bor vi omgivet af den mest fantastiske natur med skov, marker og søer. På Farum Lilleskole ønsker vi at inddrage naturen, så udeskolen bliver en naturligt integreret gennem hele skoleforløbet.

Nogle fag er helt oplagte at lære i naturen – således vil det være nærliggende at læse f.eks. naturfagstimer og lære om naturen i naturen. Naturen rummer også masser af muligheder for at dyrke idræt – og hvorfor ikke bruge idrætstimer på at sejle kajak, køre på Mountainbike eller løbe i skoven?

Men udeskolen kan rumme alle fag og kan tilføje særlige dimensioner i læringen!

Vi er optaget af begreber som natur, uderum, konkrete aktiviteter, fællesskab, oplevelse og handling, læring, faglighed, personlig udvikling og sundhed, når vi taler om udeskole.

Den afgørende forskel på den traditionelle skole og udeskolen er ikke så meget, hvad man skal lære, men måden eleverne lærer på og måden hvorpå læreren underviser!

Vi tror på, det er vigtigt at arbejde med tre former for læring – læring gennem oplevelse, læring gennem handling og læring gennem forståelse. Uderummet kalder især på læring gennem oplevelse og handling, mens klasseværelset især kalder på forståelsen. Derfor er inde- såvel som udeskolen et vigtigt supplement til hinanden for at få den hele læring.

Vi tror på, at udeskolen er god fordi:

 • Man lærer mere om naturen, når man befinder sig i den.
 • Man har lettere ved at lære, hvis man arbejder konkret med det, man skal lære.
 • Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelse og konkrete aktiviteter.
 • Naturen er et godt rum for læring gennem aktivitet.
 • Friluftsliv giver naturfaglig dannelse.
 • Naturen er et mulighedsrum.
 • Udebørn er sunde børn

I hverdagen kan udeskolen tage sig således ud:

 • Krible krable emne i skov og ved sø.
 • Natur- og friluftsliv – lave mad over bål, bygge et bivuak, lære om skovens dyr og opleve årstidernes skiften.
 • Spireprojekter i skolens egne køkkenhaver.
 • Lære om økosystemer.
 • Skrive eventyr.
 • Lytte til højtlæsning under bøgen.
 • Dyrke motion – cykle, løbe, sejle.
 • Lave byggeprojekter.
 • Lave naturlige billedecollager