SFO/Klub

Farum Lilleskole tilbyder SFO for 0. – 3. klasse og klub for 4. – 8. klasse.

Vi værner om børns mulighed for fri tid. Derfor har vi korte skoledage, der b.la. giver mulighed for mere tid i SFO og klub.

Vi mener, at det er vigtigt for børns trivsel og dannelse at de indgår i sammenhænge, hvor de selv kan bestemme, hvad de vil lave.

Samtidig mener vi, at det er vigtigt at rammerne om børnenes fritidsliv er både trygge, udfordrende og inspirerende. De skal have muligheden for at slappe af, lege, bygge i værksteder, eksperimentere og skabe sig selv og verden omkring dem. Vi bygger huler, tegner og maler, leger teaterleg, spiller musik, fortæller historier, spiller spil, leger slåskamp, bygger med lego m.m.

Det er vigtigt for os at være nærværende, tilstede og aktive med og omkring børnene. Vi forsøger at mestre kunsten både at kunne lede og følge og har øje for at give børnene kvalificerede æstetiske indtryk og lade dem selv komme til udtryk.

SFO’en er åbent i morgentiden fra kl. 7.30, og igen efterhånden som børnene får fri. Således har de yngste børn mulighed for at starte SFO-tiden stille og roligt, inden de lidt større kommer med.

SFO/klub lukker mandag – torsdag kl. 16.30 og fredag kl. 16.00.

SFO/klub holder ferier i samme uger som skolen – dog undtaget af første og sidste uge i skolesommerferien.