Evaluering af undervisning

På Farum Lilleskole prioriterer vi evalueringen højt. Vi evaluerer løbende den enkelte elevs udbytte af undervisningen, forløbene i klasser og hold og endelig evaluerer vi skolens samlede undervisningstilbud sammen med skolens overordnede udviklingsmål.

Evalueringen foregår med forskellige metoder afhængig af hvad der evalueres, hvem der evaluerer og hvornår i skoleforløbet, der evalueres.

Læs Farum Lilleskoles evaluering af undervisningen her.