Sådan tænker vi fællesskabet på Farum Lilleskole

Vi holder af og tror på fællesskabet som et vigtigt fundament for hele skolens virke. Vi ønsker et stærkt og berigende fællesskab for både børn og voksne.

Det er afgørende, at fællesskabet bygger på anerkendelse, ligeværd og respekt. I fællesskabet skal der være plads til alle! Det er vigtigt, at den enkelte kender sit eget værd og tør byde ind i fællesskabet – både klassens og skolens. At være opmærksom og at kunne tage vare på både sig selv og hinanden er vigtige værdier i fællesskabet.

Kommunikationen blandt børn og voksne skal altid kendetegnes ved en åben, tillidsfuld og respektfuld tone.

Vi tror på at børn, der er i et trygt fællesskab, hvor de føler sig værdsat og accepteret og hvor de bliver hørt, får en vigtig ballast med sig videre i livet.

På Farum Lilleskole arbejdes der med fællesskab på mange måder – vi tror på, det knytter stærke bånd!

I hverdagen ser arbejdet med fællesskab bl.a. sådan ud…

  • Dagen starter altid med morgenmøde i klasserne, hvor man kan vende stort som småt med sine klassekammerater.
  • Hver fredag er der fælles morgensang for alle klasserne.
  • De skemalagte tematimer i klasserne lægger op til samarbejde i klassen og på tværs af klasser.
  • De yngre elever på skolen har en storeven, en ven, der kan hjælpe og støtte i mange situationer, hvis man mangler nogen at lege med, når man skal lære at læse højt for andre og bare til hygge til diverse arrangementer i løbet af året.
  • Arrangementer venskabsklasserne imellem.
  • Fælles projekter på tværs af klasserne, f.eks. et årligt emne om sundhed for krop og hjerne, den årlige teaterforestilling, den årlige forårskoncert mm.
  • Skolens traditionsrige dage – fastelavn, jul, motionsløb mm hvor der arrangeres hyggelige events på tværs af klasserne.
  • Årets fastlagte temadage med fokus på fællesskab.
  • Hytteture/Lejrskoler.