Læringsprincipper

Læringsprincipper på Farum Lilleskole

På Farum Lilleskole ønsker vi, at udfordre og inspirere eleverne på mange varierede måder – ganske enkelt fordi forskellige børn lærer på forskellig vis. Der vil være fokus på at inddrage forskellige læringsstile og undervisningen vil bl.a. skifte mellem individuelt arbejde, gruppe arbejde i klassen og arbejde på tværs af klassetrin. Samtidig er vi optaget af, at undervisningen skal foregå indenfor overskuelige rammer.

På Farum Lilleskole tror vi på, at Krop, hjerne og omverden hænger sammen. For at viden bliver forankret, må vi lære både gennem oplevelse og handling. Vi skal lære i forskellige kontekster og i forskellige sociale sammenhænge. Derfor er vi optaget af en oplevelsesorienteret undervisning, hvor eleverne er aktive i læreprocesserne. Det at få konkrete oplevelser i naturen, i lokalsamfundet og med hinanden er afgørende for at kunne forstå den abstrakte viden. Sammenhængen mellem oplevelse og handling ude og teoretisk forståelse i klasseværelset fører til en hel faglig læring.

På Farum Lilleskole ligestilles de kunstneriske og de alment faglige områder. Således arbejdes der kontinuerligt med kunstneriske fag som musik, teater, billedkunst og udeliv og de alment faglige fag som dansk, matematik og sprogfag. Disse udvikles, supplerer og understøtter hinanden i alle læreprocesser.

Eleverne undervises gennem hele skoleforløbet i de enkelte fags kernefagligheder og i at kunne sætte dem i sammenhæng og anvende dem i forskellige tværfaglige projekter henover året. Når kernefagligheden omsættes til praksis og anvendes i andre sammenhænge, bliver det begribeligt og håndgribeligt for børnene.

Der undervises som udgangspunkt i de enkelte fags kernefagligheder i morgentimerne i fagfaglige bånd. Efterfølgende arbejdes der med projekttimer, hvor kernefaglighederne omsættes og bruges i andre sammenhænge, således omsættes den ny viden til at være mere begribelig.

Samarbejdet bliver en vigtig og stor del af skolearbejdet, fordi vi tror på, at der fremadrettet er behov for mennesker med gode samarbejdskompetencer og fordi det styrker fællesskabet. Eleverne samarbejder i de enkelte fag i klassen og gennem året ved både tværfaglige projekter og forskellige opsætninger som teater og musikforestillinger, både med elever fra egne klasser og med elever på tværs af klasser.

Vi er ikke optaget af en målstyret undervisning, men af målrettethed i læreprocesserne. Vi er optaget af, at eleverne gør sig egne erfaringer i forskellige læreprocesser, så de hele tiden bliver mere bevidste om den bedste proces for lige netop deres arbejde.

Det er væsentligt i alle undervisningssammenhænge, at der er tid og rum til fordybelse i læreprocesserne.  Derfor har vi f.eks. valgt, at de små timefag som N/T, kristendom og historie læses som temafag. Således læses fagene periodevis med flere timer, hvilket giver bedre mulighed for fordybelse.