De fysiske rammer på Farum Lilleskole

Farum lilleskole ønskes etableret i Furesø Kommune med en beliggenhed i Farum. Farum har flere folkeskoler og en privatskole, men vi synes, at Lilleskolen som alternativ mangler i paletten af tilbud.

Med tiden skal skolen rumme en klasse på hver årgang fra 0.-9. klasse. Vi tænker, at skolen udvides løbende. Vi forestiller os, at skolen åbner med de yngre klasser og udvider efterhånden som klasserne skifter trin.

Efter skoletid skal skolen kunne rumme SFO for de yngste elever og ønsket er også, at der i takt med udviklingen af skolen vil være klubtilbud for 4.-6. klasse.

Vi ønsker en placering tæt på eller midt i naturen, så denne nemt bringes i spil som være- og lærested. Vi ønsker at skolen skal rumme muligheder for kreativ udfoldelse. Derfor vil vi arbejde på at få gode faciliteter til de musisk-kreative fag og et større fællesrum, der kan bruges til bl.a. koncerter, teaterforestillinger og fysisk udfoldelse.

Det er væsentligt for os, at indretningen af skolen fremstår med klasselokaler, fællesrum og et antal mindre lokaler, der kan bruges, når børnene har brug for ro i læreprocesserne eller brug for at trække sig tilbage i løbet af eftermiddagen med stille aktiviteter. Klasseværelserne indrettes alle med ”klassens krog”, hvor man hver morgen mødes, og holder morgenmøde, så dagen startes roligt og man får vendt forskellige ting i børnegruppen. Derudover ønsker vi, at skolen som helhed fremstår med hyggelige nicher, hvor eleverne kan fordybe sig i skolearbejdet eller i lege om eftermiddagen. Farum Lilleskole skal være et hyggeligt og rart sted at være.

Vi håber på, at vi kan oprette en kreds af ”Farum Lilleskoles venner”, der f.eks. kan være pensionerede lærere, der stadig brænder for lærerfaget eller andre med interesse for skolen, som f.eks. kan være med til at indrette hyggelige læsekroge, sy gardiner, lave sjove indretninger til leg mm. Her kommer også forældrenes kompetencer i spil, for vi får brug for hinanden!