Visionen for Farum Lilleskole

Farum Lilleskole skal være en skole, der giver mening – mening for både børn og voksne. En skole, der tager udgangspunkt i forskningen om, hvordan børn lærer bedst. En skole med tid til det enkelte barn og med tid til fordybelse – både fordybelsen i at være og lære. Vi tror på, at undervisningen skal kendetegnes ved tre former for læring – læring med udgangspunkt i oplevelse, handling og forståelse. Vi ved at børn lærer på forskellig vis og at de motiveres ved at arbejde med det faglige stof på mange forskellige måder. Vi prioriterer en legende, kreativ og musisk tilgang.

Punkt 1: NÆRVÆR OG TRYGGE RELATIONER

En skole med tid til nærvær – et nærvær, der bygger på trygge relationer, er udgangspunktet. Med en lav klassekvotient er det muligt for lærerne hele tiden at have føling med den enkelte elev. De voksne er vigtige rollemodeller og ansvarlige for trygge relationer til børnene og til hele tiden at understøtte børnenes indbyrdes relationer.

Punkt 2: FÆLLESSKAB

Vi ønsker at danne og uddanne børn og unge mennesker med et godt selvværd, som indgår i et berigende fællesskab, hvor de ser og oplever hinandens forskelligheder som styrker. De skal turde stå ved sig selv og turde ytre deres mening i fællesskabet. Vi tror på, at et stærkt fællesskab knytter varige bånd.

Punkt 3: ET KREATIVT LÆRINGSMILJØ

Forskningen understreger vigtigheden af, at børnene selv er aktive i læringsprocesserne. Læringen må baseres på oplevelse, handling og forståelse. Et motiverende læringsmiljø skal tage udgangspunkt i legende og musisk-kreative tilgange til læringen og børnene skal inspireres til at arbejde på mange forskellige måder, fordi forskellige børn lærer på forskellig vis.

Punkt 4: TID – TIL DEN ENKELTE, TIL FORDYBELSE OG TIL DEN FRIE LEG

Med en lav klassekvotient, prioriterer vi, at læreren skal have ordentlig tid til det enkelte barn. Det er vigtigt, at læreren hele tiden har en føling med, hvordan det går den enkelte elev – både fagligt og socialt. Tiden til fordybelse er en afgørende forudsætning for at kunne gøre et godt stykke arbejde. Der skal være tid til at arbejde i dybden med fag og emner. Endvidere er tiden til den frie leg en væsentlig del af barndommen. I legen udvikles personlige kompetencer. Vi prioriterer, at eleverne ikke har for lange skoledage, fordi vi tror på legens store betydning for det enkelte barns udvikling.

Punkt 5: PROCESSTYRET FREM FOR MÅLSTYRET

Nysgerrigheden for at lære skal holdes ved lige ved et gennemgående fokus på læreprocessen frem for produktet. Det er vigtigt at lære, at det er ok at fejle, at det at fejle er en del af en læringsproces og at man derved kan gøre det bedre næste gang.

Punkt 6: MENINGSFULD LÆRING

Eleverne skal opleve vigtigheden af at lære og de skal kunne se en mening med det. Derfor skal en stor del af undervisningen foregå i den virkelige verden – som udeskole og som kulturskole.

At opleve at læringen fra skolen kan bruges i den virkelige verden er en kæmpe motivationsfaktor. Børnene skal møde mennesker, der brænder for deres fag og som inspirerer dem til at arbejde videre.

Forskningen peger endvidere på store fordele i at inddrage naturen som læringsrum. Når vi er ude, sker der noget med læringsformen, med intensiteten og oplevelserne fæstner sig anderledes i kroppen. Det er sundt og godt for den hele læring.