Optagelse på Farum Lilleskole

Opskrivning på venteliste

Ønsker du dit barn optaget på Farum Lilleskole skal du udfylde  ansøgningsskemaet. Det er vigtigt at svare uddybende på alle spørgsmål i spørgeskemaet.
 

For at sikre de bedste betingelser og muligheder for barn og skole, er det skolens politik, at vi skal orienteres, hvis I har haft kontakt med pædagogisk/psykologisk rådgivning vedr. jeres barn, og om barnet i børnehaven har været omfattet af støtteforanstaltninger. Vi vil i forbindelse hermed indhente samtykke til at kunne indhente relevante papirer.

Ved opskrivning af dit barn til Farum Lilleskoles venteliste sikres du muligheden for at kunne vælge Farum Lilleskole til, såfremt I bliver tilbudt en plads.

Opskrivningsgebyr

Ved opskrivning betales et gebyr på 500 kr. pr. barn. Gebyret refunderes ikke. Du vil modtage nærmere information om betalingsoplysninger, når du har sendt din ansøgning til os.

Forpligtelse ifm opskrivning

Der er ingen forpligtelser i forbindelse med opskrivningen for hverken opskriver eller skole. Der stilles ingen pladsgaranti fra skolen og opskrivningen forpligter heller ikke forældrene til at vælge Farum Lilleskole frem for en anden skole.

Samtale

Når tiden nærmer sig for optagelse i skolen, inviteres forældre til børn på ventelisten til en samtale. Samtalen er IKKE en optagelsessamtale men en ganske uformel samtale, hvor formålet er at sikre en forventningsafstemning mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at forældrene er helt klar over, hvad skolen tilbyder og ligeledes vigtigt, at skolen kan tilbyde de bedste rammer for det enkelte barn.

Inden barnet kan optages på  Farum Lilleskole

Inden barnet kan optages på Farum Lilleskole, skal forældrene give samtykke til, at Farum Lilleskole kan indhente informationer om barnet fra dets nuværende skole, SFO, Klub eller børnehave.

Hvis I bliver tilbudt en plads:

Bliver I tilbudt en plads til jeres barn, skal I bekræfte ønsket om indskrivning indenfor 3 uger fra den dato, hvor tilbuddet er modtaget. Tilbud sendes pr. mail til den mailadresse, der oplyses ved opskrivningen, så det er vigtigt, at det er den rigtige!

Forpligtelse ifm indskrivning

Indskrivningen betinges af

 • at der har været afholdt en uformel samtale mellem skole og hjem
 • at skolen har fået forældrenes skriftlige samtykke til at indhente information om barnet fra dets nuværende skole, SFO, klub eller børnehave
 • at man har fået skriftligt tilsagn om optagelse på Farum Lilleskole
 • at man har indbetalt indskrivningsgebyret på 3000 kr./barn (indskriver en familie flere børn samtidigt, bliver indskrivningsgebyret max. 5000 kr./familie). Beløbet refunderes ikke.
 • at man har indbetalt 3 måneders forudbetalte skolepenge  i depositum pr. barn (der er ikke søskenderabat på forudbetalte skolepenge).  Dette beløb tilbagebetales efter endt skolegang fratrukket eventuelle restancer, mistede bøger eller lignende.

Klasserne sammensættes

Klasserne sammensættes herefter ud fra følgende kriterier:

 • Hensynet til klassen som en velfungerende enhed (trivsel, dynamik og læring)
 • Overensstemmelse mellem forældres og skoles værdigrundlag
 • Søskende på skolen
 • Ligelig fordeling af køn
 • Tidspunkt for opskrivning
 • Det enkelte barns behov i fht. skolens pædagogiske rammer og økonomi