Forældrehjælp

Som forældre på Farum Lilleskole siger du ja til at deltage aktivt i skolens daglige virke. Vi tror på ….. [mere tekst]. Hver familie tilmeldes et udvalg ifm. indmeldelse.