Fripladstilskud 2023/2024

Her kan du læse mere om muligheden for at søge om fripladstilskud for skoleåret 2023/2024.

Fripladstilskuddet er indtægtsbestemt og beregnes af Fordelingssekretariatet på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder, jf. Tilskudsbekendtgørelsens § 17 stk. 7.

Er man berettiget til tilskuddet, gælder det for et helt skoleår og bliver fratrukket skolepengeopkrævninger i perioden februar-juli 2024. Tilsagn om tilskud udsendes i december 2023.

For at ansøge, skal du downloade nedenstående ansøgningsskema og returnere det til kontoret i udfyldt tilstand.

Ansøgningsskemaer sendes til kontor@farumlilleskole.dk eller afleveres i en kuvert til skolens kontor.

ANSØGNINGSSKEMA – SKOLEPENGE OG SFO
ANSØGNINGSSKEMA – SKOLEPENGE

Fordelingsnøgle – skolepenge
Fordelingsnøgle – SFO

Frist for aflevering af ansøgninger er torsdag den 7. september 2023.

Da vi endnu ikke kender omfanget af ansøgninger, kan vi ikke oplyse tilskuddets størrelse.

Støtteprocenten har fra Fordelingssekretariatets side de seneste år ligget på ca. 25%. Dvs. at det udbetalte beløb har udgjort ca. 25% af behovet. Fordelingssekretariatet har dog samtidig fastsat et max. beløb på forældrebetaling. Da den samlede årlige skolepenge ydelse på Farum Lilleskole er højere end denne, vil tilskudsprocenten altså være mindre end 25%.

Kontakt kontoret i tilfælde af spørgsmål.