Fripladstilskud 2022/2023

Her kan du læse mere om muligheden for at søge om fripladstilskud for skoleåret 2022/2023.

Fripladstilskuddet er indtægtsbestemt og beregnes af Fordelingssekretariatet på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder, jf. Tilskudsbekendtgørelsens § 17 stk. 7.

Er man berettiget til tilskuddet, gælder det for et helt skoleår og bliver fratrukket skolepengeopkrævninger i perioden februar-juli 2023. Tilsagn om tilskud udsendes i december 2022.

For at ansøge, skal du downloade nedenstående ansøgningsskema og returnere det til kontoret i udfyldt tilstand.

Ansøgningsskemaer sendes til kontor@farumlilleskole.dk eller afleveres i en kuvert til skolens kontor.

ANSØGNINGSSKEMA
Fordelingsnøgle – skolepenge
Fordelingsnøgle – SFO

Frist for aflevering af ansøgninger er fredag den 9. september 2022.

Da vi endnu ikke kender omfanget af ansøgninger, kan vi ikke oplyse tilskuddets størrelse.

Støtteprocenten har fra Fordelingssekretariatets side de seneste år ligget på ca. 25%. Dvs. at det udbetalte beløb har udgjort ca. 25% af behovet. Fordelingssekretariatet har dog samtidig fastsat et max. beløb på forældrebetaling. Da den samlede årlige skolepenge ydelse på Farum Lilleskole er højere end denne, vil tilskudsprocenten altså være mindre end 25%.

Kontakt kontoret i tilfælde af spørgsmål.