Fripladstilskud

Her kan du læse mere om muligheden for at søge om fripladstilskud for skoleåret 2021/2022.

Fripladstilskuddet er indtægtsbestemt og beregnes af Fordelingssekretariatet på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder, jf. Tilskudsbekendtgørelsens § 17 stk. 7.

Er man berettiget til tilskuddet, gælder det for et helt skoleår og bliver fratrukket skolepengeopkrævninger i perioden februar-juli 2022. Tilsagn om tilskud udsendes i december 2021.

For at ansøge, skal du downloade nedenstående ansøgningsskema og returnere det til kontoret i udfyldt tilstand.

Ansøgningsskemaer sendes til kontor@farumlilleskole.dk eller afleveres i en kuvert i skolens postkasse ved hovedindgangen.

Ansøgningsskema
Fordelingsnøgle – skolepenge
Fordelingsnøgle – SFO

Frist for aflevering af ansøgninger er tirsdag den 31. august 2021.

Da vi endnu ikke kender omfanget af ansøgninger, kan vi ikke oplyse tilskuddets størrelse.

Kontakt kontoret i tilfælde af spørgsmål.