Opskrivning af mit barn

Skriv den e-mail, du ønsker, vi kontakter dig på i indskrivningsprocessen.
Skriv det telefonnummer, du ønsker, vi kontakter dig på i indskrivningsprocessen.
Hvis ja, skriv navn.
Skriv navn på nuværende skole/børnehave/vuggestue/dagpleje/andet
Skriv navn og tlf. nummer til den person, vi må kontakte mhp. dialog om dit barn.
Barnets interesser, styrker, udfordringer mv.
Hvorfor er Farum Lilleskole den rigtige skole for dit barn?
Hvis ja, skriv hvorfor.
Bemærkninger i øvrigt der er væsentlige ift. jeres barn.
Oplysningerne indhentes først, når en eventuel indskrivningsproces af barnet går i gang.