Opskrivning af mit barn

Skriv navn på nuværende skole/børnehave/vuggestue/dagpleje/andet
Skriv "Ikke relevant", hvis dit barn ikke går i klub/SFO.
Skriv det telefonnummer, du ønsker, vi kontakter dig på i indskrivningsprocessen.
Skriv den e-mail, du ønsker, vi kontakter dig på i indskrivningsprocessen.
Barnets interesser, styrker, udfordringer, ...
Hvorfor tror I Farum Lilleskole vil være den rigtige skole for jeres barn?
Hvis ja, skriv hvorfor.
Bemærkninger i øvrigt der er væsentlige ift. jeres barn.
Oplysningerne indhentes først, når en eventuel indskrivningsproces af barnet går i gang.