Praktiske oplysninger

Her kan du læse nærmere om opskrivning, optagelse af nye elever og prøvetid, sundhedsplejen mv.