Retningslinjer for badning med børn på Farum Lilleskole

Skolens leder har skærpet tilsynspligt, når aktiviteter foregår på lokationer forbundet med særlige risikomomenter, f.eks. ved badning i skole- og SFO-tid. Lærere, pædagoger (og forældre der er med i skole- og SFO-tid) har et skærpet ansvar ved vandaktivitet med børn.

Baderegler
Der skal altid være 1 tilsynsførende pr. 6 badende børn, dog altid mindst 2 tilsynsførende. Alle tilsynsførende skal kunne svømme.

Hvis tilsynsførende ikke har bestået livredder kursus, er der følgende krav til badeforholdene:

  • Kun badning til navle højde
  • Der bades alene i et tydeligt afgrænset område
  • Der er min. en voksen der står i vandet og markerer, hvor langt man må gå ud
  • Der er min. en voksen med opsyn fra land

Dertil gælder følgende krav i alle tilfælde:

  • Der skal ALTID indhentes forældretilladelse til badning med børn i skole- og fritidsregi
  • Tilsynsførende skal forud for aktiviteten orientere sig om badeforhold (f.eks. bund og strømforhold, adresse, redningsvej, samt sikre at alle badende børn kan bunde, hvis der bades fra strand). 
  • Badeområdet afgrænses
  • Tilsynsførende kan have særlig markering, der gør dem synlige (f.eks. T-shirt eller vest i stærke farver)
  • Tilsynsførende har mobiltelefon
  • Børnene er orienteret om regler og adfærd ved badning samt inddelt i grupper á max 6.