Samtykke

Vi beder dig give samtykke til følgende:

Klasseliste
Jeg/vi giver tilladelse til, at skolen må opbevare følgende oplysninger til brug i klasseværelser og på tur samt i SFO/klub: elevens navn, adresse, mor adresse, mor tlf. og mail, far adresse, far tlf. og mail.

Kørselstilladelse 
Jeg/vi giver tilladelse til, at mit barn i særlige tilfælde må transporteres i private biler ved ture, udflugter m.m. arrangeret af skolen eller SFO/klub. Barnet er fastspændt efter færdselslovens regler, og bilen føres af skolens/SFO’ens eget personale og/eller andre forældre. 

Badetilladelse 
Jeg/vi giver tilladelse til at mit barn må bade i skole- eller SFO/klub-tid under opsyn af en voksen.  

Tilladelse til at forlade skolen i skoletiden (for elever 10 år og opefter)
Jeg/vi giver tilladelse til at barnet må forlade skolen i skoletiden. F.eks. i forbindelse med elevernes egen opsøgen af informationer i lokalområdet. 


Brug af billeder på skolens hjemmeside
Jeg/vi giver tilladelse til offentliggørelse af billeder og evt. videoklip af mit barn på skolens hjemmeside.

Formålet med hjemmesiden er at informere om skolen samt profilere skolen. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for, at alt billede/video-materiale, der lægges op på siden, lever op til lovgivningen omkring disse.

Brug af billeder på skolens officielle Facebookside
Jeg/vi giver tilladelse til offentliggørelse af billeder af mit barn på skolens officielle Facebookside.

Formålet med denne side er at profilere skolen og poste indlæg som supplement til skolens hjemmeside. Siden er kun til envejskommunikation. Den skal selvsagt ikke være et sted for diskussioner, eller hvor man ytrer holdninger og meninger. Siden bliver vedligeholdt, administreret og opdateret af en administrator – alle billeder, der lægges op på siden, skal derfor gå igennem administratoren. Skolens ledelse har det overordnede ansvar for, at alt billede/video-materiale, der lægges op på siden, lever op til lovgivningen omkring disse.

Brug af billeder i andet digitalt materiale ifm. undervisning og SFO/klub tid 
Jeg/vi giver tilladelse til offentliggørelse af billeder af mit barn på hjemmesider lavet som en del af undervisningen og/eller SFO/klub-tid (fx som PR i teaterperioder eller i forbindelse med IT-undervisning).