Personalet på Farum Lilleskole

Karina Larsen
kla@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Karina, og jeg er skoleleder på Farum Lilleskole.

Jeg brænder for børns trivsel og læring, og med åbningen af Farum Lilleskole går en stor drøm i opfyldelse. Idéen om at etablere en ny skole har fulgt mig en del år. Derfor tog jeg for snart to år siden initiativ til Farum Lilleskole. En super initiativgruppe og en masse gode mennesker, vi har fået kontakt til undervejs, har været med til at få det hele til at ske.

Jeg er uddannet lærer og har primært undervist i de humanistiske fag siden 2002. Jeg har altid elsket at undervise og har gennem alle årene været meget optaget af den enkeltes trivsel og fællesskabets betydning som afgørende forudsætninger for den optimale læring. Jeg er overbevist om, at eleverne kun kan udfolde deres fulde potentialer, hvis de har det godt med sig selv og hinanden og de voksne omkring sig!

Undervisningen på Farum Lilleskole skal tage afsæt i den nyeste forskning om læring. En forskning der vidner om, at læringen skal stimulere både krop og hjerne. Eleverne skal have en hverdag, hvor de selv er aktive i læreprocesserne. De skal lege, opleve, sanse og eksperimentere i en fin vekselvirkning med mere teoretiske tilgange til lærestoffet, og endelig skal eleverne på Farum Lilleskole opleve en undervisning, der foregår både i skolen, i naturen og i kulturen i lokalsamfundet og videre omkring.

Der skal være en rød tråd gennem skole- og fritidsliv. Derfor skal børnene om eftermiddagen også inviteres til at deltage i musiske og kreative aktiviteter og være en masse ude i vores skønne natur. Børnene skal møde nærværende og autentiske voksne, der brænder for det, de laver. Derved opstår inspiration, nysgerrighed og motivation for selv at arbejde videre.

Jeg glæder mig til at kunne byde børn og forældre velkommen på en ny og innovativ skole sammen med en fantastisk personalestab.

Benny Mosgaard
bm@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Benny og jeg blev ansat som lærer på Farum Lilleskole
den 1. november 2019.

Jeg bor i lejlighed på Amager i København. Jeg har en søn
(Øyvind) som studerer psykologi på universitetet og bor i sin egen
ungdomslejlighed på Amager. Øyvinds mor og jeg bor ikke sammen
længere, men vi ses en gang imellem.

Jeg er født og opvokset i en lille by syd for Herning i Midtjylland,
har studeret i Århus og boet i København i mange år, men noget af det jyske hænger stadig ved. Som lærer har jeg mange års erfaring med undervisning af børn og unge hele vejen gennem grundskolen, fra indskoling, mellemtrin og udskoling.

Samtidig med ansættelse på en stor københavnsk folkeskole har jeg
taget en meritærer uddannelse med matematik og biologi som linjefag. Indtil 2014 arbejdede jeg som lærer i København og herefter har jeg arbejdet hhv som naturfagslærer på en erhvervskole og som naturvejleder på to forskellige naturcentre.

Oprindelig er jeg uddannet biolog fra Århus Universitet og er stadig
lidt af en natur-nørd. Jeg synes at naturvidenskab er rigtig spændende og er meget glad for at undervise i naturfag og matematik og det gør jeg så heldigvis på Farum Lilleskole. 

Af erfaring ved jeg at skoleelever lærer bedst når de trives og har
det godt i skolen. En af forudsætningerne for det, er den gode
relation til læreren, som jeg er meget opmærksom på. Desuden lærer elever bedre (og sjovere) ved at være aktive i undervisningen og selv gøre og prøve og derfor vil jeg, så vidt muligt, indbygge lege og aktiviteter i undervisningen.


Dorte Baumann
db@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Dorte og på Farum Lilleskole står jeg for danskundervisningen for de største elever, samt en masse undersøgende og praktiske aktiviteter i forbindelse med temaprojekterne.

Jeg bor i Ganløse med min familie. I min fritid tilbringer jeg meget tid i den skønne natur, der omgiver os. Desuden holder jeg meget af at lave forskellige praktiske projekter, kreative sysler og at være fysisk aktiv på forskellige måder; løb, mountainbike, svømning, pilates m.m. Om sommeren nyder jeg hav og vand og udforsker Danmarks kyster i vores lille sejlbåd.

Jeg har været dansklærer i mange år og brænder for at få undervisningen til at blive nærværende og interessant for eleverne ved at inddrage sanselighed og kreativitet.

Jeg har i en del år beskæftiget mig med læsevanskeligheder og er uddannet ordblindelærer og vil derfor naturligt have fokus på at hjælpe de børn, hvor læseudviklingen går langsomt eller stagnerer.
Jeg har en diplomuddannelse i idræt og er optaget af, hvordan kroppen aktivt kan spille ind i læringsprocessen. Den skal bruges til andet og mere end at bære hovedet frem og tilbage fra skole.

Som en forudsætning for at medvirke til børnenes læring er det vigtigt for mig at skabe en god relation til børn og forældre, fordi trygge og glade børn lærer bedst.


Nanna Sofie Simonsen
nss@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Nanna. Jeg er Farum Lilleskoles sprognørd og underviser i tysk og engelsk.

Oprindelig er jeg uddannet cand.mag. i fransk og teatervidenskab, og jeg underviser også i fransk på Rudersdal Lilleskole.

Jeg kan rigtig godt lide at undervise og ser det som en fornem og udfordrende opgave at skabe interesse omkring mit fag. Derudover holder jeg af den specielle kontakt, man som lærer kan få til sine elever, hvis man er en god formidler. Jeg er ikke bange for at være på, tværtimod giver det mig tit et “kick”. I min fritid synger jeg og har også spillet en del teater, og for mig er det at undervise lidt det samme som at stå på en scene. Det handler om at indtage et rum og formidle med nærvær og lidenskab. Jeg tager gerne alle midler i brug og forsøger også at holde mig orienteret om, hvad der tænder et ungt menneske. Jeg har et anerkendende menneskesyn og et stort fokus på det relationelle, og jeg går gerne en ekstra omvej for at knække koden og finde vejen ind til den enkelte elev.

Privat bor jeg i et lille hus i Rødovre sammen med min teenagesøn. Når jeg ikke er på arbejde, kan man bl.a. finde mig i mit lokale fitnesscenter. Her er jeg mest for at kunne spise nogle flere kager! Og så synger jeg i et lille jazzprojekt.

Inden jeg kom til lilleskoleverdenen har jeg arbejdet mange år med kommunikation og projektledelse inden for kulturområdet. 


Anne Tjagvad
at@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Anne, og jeg er støttelærer på Farum Lilleskole.

Jeg brænder for inklusionsarbejdet og har en stor interesse i arbejdet med børn med særlige behov. Jeg ønsker at være medskabende af trygge rammer i skolen med fokus på børnenes trivsel og læring. Jeg har en positiv livsholdning og arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn. Jeg betragter hvert enkelt barn som et ganske særligt individ med egne behov og kompetencer. Jeg er meget empatisk og omsorgsfuld. Jeg er god til at skabe trygge rammer for både børn og voksne. Jeg er engageret og ansvarsfuld. Jeg er rolig af natur og sætter en ære i mit arbejde med børn. Jeg er nærværende og anerkendende og har en god evne til at se og implementere børn med særlige behov. Jeg har øje for vigtigheden af relationer.

Jeg kan lide at være ude samt at bruge kreative udtryksformer som sang, modellering/arbejde med ler samt tegning sammen med børn. Jeg har kompetencer og interesse for børns sundhed. Jeg er optaget af at kunne bidrage til at børnene opnår en dybere ro og tro på sig selv, oplever en øget koncentrationsevne, kropsbevidsthed og balance i livet. Jeg har 20 års erfaring som pædagog og har primært arbejdet i daginstitutionsområdet. Jeg er også uddannet kostvejleder, coach, mindfulnessinstruktør samt børneyoga og mindfulnessinstruktør.

Jeg er gift og har to børn på 10 og 12 år samt en hund på 2 år. Vi bor i Værløse. Ved siden af pædagogarbejdet har jeg etableret min egen virksomhed Sensitivt Hjerte, hvor jeg underviser i BørneYoga/FamilieYoga & Mindfulness, samt coaching og familievejledning til familier med sensitive børn. I min fritid nyder jeg nærvær med min familie og lange gåture i naturen.


Dan Senderovitz
dan@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Dan og jeg er pædagog. Jeg brænder for at skabe gode relationer, at inspirere og blive inspireret af dem vi er, og at åbne nye perspektiver på verden omkring os.

Nogle af mine mange stærke redskaber er Humor, Nysgerrighed og Nærvær. De er redskaber, jeg har brugt meget, når jeg har rejst rundt i verden som hospitalsklovn, og som jeg har inddraget i min pædagogiske praksis de sidste 22 år, hvor jeg har været ansat som bl.a. skolepædagog i en FFO. Jeg har desuden i en årrække været tilknyttet skolens specialtilbud.

På baggrund af en uddannelse som skuespiller har jeg stor erfaring med at inddrage æstetiske læringsprocesser i bl.a. undervisningen og at bruge drama som pædagogisk redskab i sfo og klubregi.
Musik har også en stor plads hos mig, og jeg vil ofte være at se med et instrument i nærheden.

Jeg vil hovedsagelig være at finde i sfo og klubben, men vil af og til også dukke op i skoletiden.

Jeg glæder mig rigtig meget til at være med til skabelsen af et dannelses- og læringsmiljø, hvor der er tid til at lytte og se hinanden og hvor nye perspektiver på læring vil opstå, og så glæder jeg mig vildt meget til at lære jer, og jeres børn og kende.


Lukas Carlslund
lp@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Lukas, og jeg er uddannet pædagog.

Jeg er sammen med børnene i deres fritid i klub og SFO, og jeg står for musikundervisningen i skoletiden. Jeg er nysgerrig på børnenes initiativer og elsker at se deres gode ideer folde sig ud i virkeligheden. Jeg værdsætter legen højt, elsker selv at lege og sætte ofte mig selv i spil med krop og sanser. Jeg bringer nærvær, glæde og autencitet til børnene, som jeg tror på inspirerer og gøder jorden for trivsel og udvikling. Jeg holder meget af at være udendørs og står for en ugentlig båltur til Farum Sø. Derudover spiller jeg musik og laver sport, akrobatik og cirkus med børnene.

Ved siden af mit arbejde på Farum Lilleskole arbejder jeg med Cirkus Panik og spiller guitar, perkussion og saxofon, bl.a. i bandet Marie og Rødderne.


Therese Maria Kurland

tmk@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Therese, og jeg er skolesekretær på Farum Lilleskole.

Som skolesekretær står jeg for de administrative opgaver på skolen inden for fakturering, bogføring, indmeldelse af elever, løn og lignende. Jeg passer skolens telefon og mail og har ellers et tæt samarbejde med ledelsen i det daglige arbejde.

Jeg bestræber mig på at være den ultimative service-sprutte tilgængelig for både ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre. Jeg holder af at være den administrative supportfunktion, der holder overblikket og snor i deadlines og at være den, man kan gå til om stort og småt.

På Farum Lilleskole tror vi på, at forældre/skole-samarbejdet er en vigtig forudsætning for det enkelte barns trivsel, og det er derfor af stor betydning for mig, at elever, forældre og kolleger hos mig møder en glad og udadvendt person, der signalerer overskud og hjælpsomhed. Jeg tror på, at man kommer langt med empati og forståelse, og al min kommunikation bygger på åbenhed, ærlighed og en respektfuld tone.