Personalet på Farum Lilleskole

Karina Larsen
kla@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Karina, og jeg er skoleleder på Farum Lilleskole.

Jeg brænder for børns trivsel og læring, og med åbningen af Farum Lilleskole går en stor drøm i opfyldelse. Idéen om at etablere en ny skole har fulgt mig en del år. Derfor tog jeg for snart to år siden initiativ til Farum Lilleskole. En super initiativgruppe og en masse gode mennesker, vi har fået kontakt til undervejs, har været med til at få det hele til at ske.

Jeg er uddannet lærer og har primært undervist i de humanistiske fag siden 2002. Jeg har altid elsket at undervise og har gennem alle årene været meget optaget af den enkeltes trivsel og fællesskabets betydning som afgørende forudsætninger for den optimale læring. Jeg er overbevist om, at eleverne kun kan udfolde deres fulde potentialer, hvis de har det godt med sig selv og hinanden og de voksne omkring sig!

Undervisningen på Farum Lilleskole skal tage afsæt i den nyeste forskning om læring. En forskning der vidner om, at læringen skal stimulere både krop og hjerne. Eleverne skal have en hverdag, hvor de selv er aktive i læreprocesserne. De skal lege, opleve, sanse og eksperimentere i en fin vekselvirkning med mere teoretiske tilgange til lærestoffet, og endelig skal eleverne på Farum Lilleskole opleve en undervisning, der foregår både i skolen, i naturen og i kulturen i lokalsamfundet og videre omkring.

Der skal være en rød tråd gennem skole- og fritidsliv. Derfor skal børnene om eftermiddagen også inviteres til at deltage i musiske og kreative aktiviteter og være en masse ude i vores skønne natur. Børnene skal møde nærværende og autentiske voksne, der brænder for det, de laver. Derved opstår inspiration, nysgerrighed og motivation for selv at arbejde videre.

Jeg glæder mig til at kunne byde børn og forældre velkommen på en ny og innovativ skole sammen med en fantastisk personalestab.


Nina Groth
ng@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Nina Groth og jeg skal primært undervise i matematik, naturfag og deler de kreativt kunstneriske fag med skolens øvrige undervisere.

Jeg har undervist indskolings- og mellemtrinsbørn i stort set hele fagpakken og er meget optaget af, hvordan læring bliver sammenhængende på tværs af fag, så børnenes forståelse bliver bygget op som en helhed, hvor deres kompetencer griber ind i hinanden og kan bruges som redskaber.

Generelt er ”redskabslære” og det at opbygge børnenes egenforståelse for, hvordan man kan gribe udfordringer og opgaver an med forskellige redskaber og vinkler en ting, jeg er meget optaget af. Jeg anser det for min fornemmeste opgave som lærer, at støtte børnene i selv at lære ”at fiske” fremfor at give dem fiskene.

Jeg interesserer mig desuden meget for såkaldt narrativt arbejde med mennesker, hvor man er opmærksom på den fortælling, man skaber om sig selv og andre og i hvilken sammenhæng.

Jeg er uddannet lærer og har desuden en bachelor i dansk og filosofi fra universitetet. Udover mit arbejde som lærer arbejder jeg som selvstændig med tekst, grafik og illustrationer, når der er tid til det.
Jeg bor i det smukke Hornsherred på en gammel landejendom, hvor jeg bruger meget tid på både kunstneriske projekter og at renovere gården.


Dan Senderovitz
dan@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Dan og jeg er pædagog. Jeg brænder for at skabe gode relationer, at inspirere og blive inspireret af dem vi er, og at åbne nye perspektiver på verden omkring os.

Nogle af mine mange stærke redskaber er Humor, Nysgerrighed og Nærvær. De er redskaber, jeg har brugt meget, når jeg har rejst rundt i verden som hospitalsklovn, og som jeg har inddraget i min pædagogiske praksis de sidste 22 år, hvor jeg har været ansat som bl.a. skolepædagog i en FFO. Jeg har desuden i en årrække været tilknyttet skolens specialtilbud.

På baggrund af en uddannelse som skuespiller har jeg stor erfaring med at inddrage æstetiske læringsprocesser i bl.a. undervisningen og at bruge drama som pædagogisk redskab i sfo og klubregi.
Musik har også en stor plads hos mig, og jeg vil ofte være at se med et instrument i nærheden.

Jeg vil hovedsagelig være at finde i sfo og klubben, men vil af og til også dukke op i skoletiden.

Jeg glæder mig rigtig meget til at være med til skabelsen af et dannelses- og læringsmiljø, hvor der er tid til at lytte og se hinanden og hvor nye perspektiver på læring vil opstå, og så glæder jeg mig vildt meget til at lære jer, og jeres børn og kende.


Lukas Carlslund
lp@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Lukas, er 28 år gammel og arbejder som pædagog på Farum Lilleskole. Jeg elsker at lege, sætte mig selv i spil og bruge sanser og krop i mit arbejde. Jeg tror på, at nærvær og autencitet er kilder til stor inspiration, trivsel og udvikling. Vi leder hinanden ved at sætte eksempler og kan derved bringe glæde til hinanden.

I Farum Lilleskoles SFO og klub kommer jeg b.la. til at spille musik, dyrke sport, lave yoga, akrobatik, teater og cirkus med børnene og de unge. Jeg har i mange år arbejdet med et lille familiecirkus der hedder Cirkus Panik, og jeg glæder mig meget til at dele min cirkuspassion med jer. Derudover er jeg musiker og spiller b.la. percussion og saxofon.

Jeg glæder mig utrolig meget til at møde alle jer børn og forældre og komme i gang med at skabe Farum Lilleskole med jer!


 

Marianne Renneberg

mr@farumlilleskole.dk

Jeg hedder Marianne, og jeg har været inden for skoleverdenen de sidste ca. 25 år. Jeg skal være Farum Lilleskoles administrative blæksprutte.

Til en start, kan jeg træffes på kontoret et par dage om ugen. Min dør står altid åben, og er der spørgsmål om skolen, indmeldelse, transport, priser, tilskud m.m., vil jeg gøre mit bedste for at besvare dem.

Er der behov for at tale om løst og fast, eller skal du have løst en praktisk opgave, så kig inden for på kontoret. Jeg lytter og hjælper meget gerne. Hos mig vil du altid få et smil med på vejen.

Jeg glæder mig rigtig meget til at opleve og samarbejde med elever, forældre, leder, bestyrelse, og alle øvrige ansatte.

Jeg ser frem til, at yde mit bidrag til opbygning af en ny skole, og et fælleskab, hvor vi passer godt på hinanden.