Vedtægter

Skolens vedtægter kan findes her.

Skolens vedtægter blev vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 10. maj 2019 og offentliggjort på hjemmesiden den 16. november 2019.