Lærer til mellemtrinnet

Vil du være en del af Farum Lilleskoles engagerede team?                                                               

Farum Lilleskole er en helt nyopstartet skole. Den 14. august 2019 åbnede vi dørene for engagerede lærere og glade børn.

Farum Lilleskole har brug for endnu en lærer til vores engagerede lærerteam med tiltrædelse 1. august 2020.

Da skolen er nyopstartet, skal du brænde for din lærergerning, have idéer og en faglig ballast, som bliver fulgt til dørs hver dag. Undervisningen og samværet med børnene skal give dig energi og glæde.

Vi ønsker en lærerprofil til vores mellemtrin, der opfylder følgende fag:

 • Dansk
 • Historie
 • Religion
 • Billedkunst
 • Og så er det en fordel hvis du, ligesom os, holder af musik og sang. Vi holder morgensang hver dag og har i det hele taget stort fokus på at inddrage musikken og de kunstneriske fag i undervisningen.

Vi sætter trivsel forrest    
Vi er overbeviste om, at trivsel er grobunden for læring. Derfor er vi først og fremmest optaget af, at skolen med SFO og klub skal være et rart sted at være – at den enkelte elev trives og er en vigtig del af et berigende og respektfuldt fællesskab.   
 
Farum Lilleskole              
Særlige kerneværdier danner udgangspunktet for hele skolens virke. 

 • Vi vægter det lille, nærværende og trygge læringsmiljø med ro og tid til fordybelse. Når børn er trygge, kan de udfolde sig optimalt og være en del af et fagligt udfordrende og innovativt læringsmiljø.
 • Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø, hvor man bruger kunsten og kroppen. Det fremmer nysgerrighed og motivation for læring, og det giver en oplevelsesbaseret læringsform, der lagres i kroppen og hjernen.
 • Vi vil det meningsfulde og virkelighedsnære læringsmiljø, som baseres på den nyeste forskning om læring og indretning af læringsmiljøer.    
  Vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet mellem forældre og skole er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vigtige samarbejdspartnere i et læringsfællesskab.

Den kreative skole, udeskolen og kulturskolen er tre vigtige pejlemærker for undervisningen. Med kreative indgangsvinkler til læring, masser af udeskoleaktiviteter og spændende samarbejder med lokale kultur- og sportsforeninger samt virksomheder bliver skolegangen motiverende og fordrer til elevernes fortsatte nysgerrighed og ønske om at lære.

Vil du søge stillingen?     
Vi forventer, at du kan tilslutte dig vores kerneværdier og at du:

 • ser den gode relation til børnene som fundamentet for den gode undervisning og vægter et tæt samarbejde med kolleger, ledelse og forældre højt
 • vil værne om et roligt læringsmiljø, hvor der er plads til fordybelsen
 • har fokus på at skabe en anerkendende undervisning og tilgang til børnene, der giver dem en hverdag med glæde, begejstring, nysgerrighed og viden
 • er en god rollemodel, der kan skabe struktur og rum til ro og fordybelse
 • har blik for det enkelte barns faglige udvikling og generelle trivsel
 • ser mulighederne i forældrenes mange styrker og finder det naturligt at udnytte eller bruge deres ressourcer i undervisningen

Vi tilbyder en ny og spændende arbejdsplads med pionerånd 

 • En arbejdsplads, hvor vi alle er medskabere af skolens fremtid
 • En engageret bestyrelse, lærere og ledelse
 • En skole, der giver dig ansvar, og som også forventer, at du tager det
 • En arbejdsplads, der prioriterer de ansattes trivsel højt
 • Fleksibilitet i indretning af din arbejdsdag

Farum Lilleskole værdsætter mangfoldighed, og vi opfordrer både mænd og kvinder uanset alder, religion og etnicitet til at søge. 

Løn vil følge gældende overenskomst, og timetal aftales nærmere afhængig af den enkelte ansøgers profil, ønsker og kompetencer.

Tiltrædelse 1. august 2020.

Vil du vide mere                                     
www.farumlilleskole.dk, Facebook: Farum Lilleskole     
Kontakt: Skoleleder Karina Larsen, mail: kla@farumlilleskole.dk eller tlf: 2890 8970.

Ansøgninger sendes til: kontor@farumlilleskole.dk        

Ansøgningsfrist er 12. juni 2020. Vi forventer ansættelsessamtaler i uge 25.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Farum Lilleskole