Musik- og støttelærer

Farum Lilleskole søger en omsorgsfuld og fagligt kompetent kollega, der kan varetage musikundervisningen samt støttefunktionen for børn, der har brug for støtte til at indgå i undervisningen på lige fod med de andre børn.

Som støtteperson vil du få ansvaret for at varetage støttefunktionen for 1-2 skønne børn på mellemtrinnet.  Dertil vil du få fornøjelsen af at svinge taktstokken til morgensang, have snor i musikundervisningen og i det hele taget inspirere til musikalsk leg og glæde i hverdagen.

Farum Lilleskole er en nyopstartet skole. Derfor skal du brænde for din gerning, have idéer og en faglig ballast, som bliver fulgt til dørs hver dag. Undervisningen og samværet med børnene skal give dig energi og glæde.

Vi forventer, at du:

 • ser den gode relation til børnene som fundamentet for den gode undervisning og vægter et tæt samarbejde med kolleger, ledelse og forældre højt
 • værner om et roligt læringsmiljø, hvor der er plads til fordybelse
 • har fokus på at skabe en anerkendende undervisning og tilgang til børnene, der giver dem en hverdag med glæde, begejstring, nysgerrighed og viden
 • er en god rollemodel, der kan skabe struktur og rum til mangfoldighed og tolerance
 • har blik for det enkelte barns faglige udvikling og generelle trivsel
 • ser mulighederne i forældrenes mange styrker og finder det naturligt at udnytte eller bruge deres ressourcer i undervisningen

Den kreative skole, udeskolen og kulturskolen er tre vigtige pejlemærker for undervisningen på Farum Lilleskole. Med kreative indgangsvinkler til læring, masser af udeskoleaktiviteter og spændende samarbejder med lokale kultur- og sportsforeninger samt virksomheder bliver skolegangen motiverende og fordrer til elevernes fortsatte nysgerrighed og ønske om at lære.

Vi tilbyder en ny og spændende arbejdsplads med pionerånd 

 • En arbejdsplads, hvor vi alle er medskabere af skolens fremtid
 • En engageret bestyrelse, lærere og ledelse
 • En skole, der giver dig ansvar, og som også forventer, at du tager det
 • En arbejdsplads, der prioriterer de ansattes trivsel højt
 • Fleksibilitet i indretning af din arbejdsdag

Farum Lilleskole værdsætter mangfoldighed, og vi opfordrer både mænd og kvinder uanset alder, religion og etnicitet til at søge. 

Løn vil følge gældende overenskomst, og timetal aftales nærmere afhængig af den enkelte ansøgers profil, ønsker og kompetencer.

Tiltrædelse 10. august 2020.

Vil du vide mere                                     
www.farumlilleskole.dk, Facebook: @farumlilleskole     

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte skoleleder Karina Larsen fra uge 31 og frem via mail: kla@farumlilleskole.dk eller tlf: 28 90 89 70.

Ansøgninger sendes til: kontor@farumlilleskole.dk        

Ansøgningsfrist er 3. august 2020. Vi forventer ansættelsessamtaler i uge 32.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Farum Lilleskole