Velkommen til Farum Lilleskole


Velkommen til Farum Lilleskole – en lille privatskole i Furesø kommune. En skole der tilbyder et trygt og anerkendende miljø – med målet om at skabe gode, åbne og tillidsfulde relationer både elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse imellem.

På hjemmesiden kan du blandt andet læse om skolens værdigrundlag, hverdagen på skolen samt hvordan du skriver dit barn på ventelisten.

Skolen har pt. 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse, og udvider for hvert år med et ekstra klassetrin. Skolen vil således i august 202 tilbyde 0.-7. klassetrin.

På Farum Lilleskole er vi optaget af at skabe:
  • Et trygt og anerkendende miljø, hvor målet er at have gode, åbne og tillidsfulde relationer både elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse imellem.
  • Et fagligt stærkt læringsmiljø, hvor legende og musisk-kreative tilgange er en integreret del af den faglige og sociale læring.
  • Et læringsmiljø, der prioriterer oplevelser i den virkelige verden højt. Dette være sig i form af udeskole i naturen, ekskursioner i lokalsamfundet, besøg på biblioteker og museer.

Vi er overbeviste om, at den gode trivsel går forud for al læring. En lav klassekvotient muliggør et lille og nært læringsmiljø, hvor tryghed er nøgleordet for relationerne både elev-elev og elev-lærer imellem. Det er vigtigt for os, at der er tid til at se og at have tid til den enkelte elev – både i faglige og sociale sammenhænge!

Farum Lilleskole er det lille alternativ til andre gode skoler i Furesø kommune.

Børnene på Farum Lilleskole i furesø kommune
Første skoledag på Farum Lilleskole – Børnene har entrébilletten i hånden til et nyt eventyr… Foto: Charlotte Thorup Dyhr