Farum Lilleskoles værdigrundlag

Den gode trivsel er den afgørende forudsætning for det bedste læringsmiljø. Trives vi, har vi de bedste forudsætninger for at kunne udfolde vores fulde potentialer.

  • Tryghed i et nærværende læringsmiljø. Vi vægter det lille og trygge læringsmiljø med ro og tid til fordybelse. Når børn er trygge, kan de bedre udfolde sig optimalt og være en del af et udfordrende og innovativt læringsmiljø.
  • Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø. Vi tror på, at høj faglighed udfoldes i et kreativt læringsmiljø, hvor man bruger kunsten og kroppen. Det fremmer nysgerrighed og motivation for læring, og giver en oplevelsesbaseret læringsform, der lagres i kroppen og hjernen. En viden som er lagret er anvendelig fremadrettet for barnet.
  • Vi tror på, at skolens fællesskab og samarbejdet forældre og skole i mellem er væsentlige elementer for det bedste skoleliv for det enkelte barn. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv og derfor vigtige samarbejdspartnere i et læringsfællesskab.

Den gode trivsel
På Farum Lilleskole er vi først og fremmest optaget af, at skolen skal være et rart sted at være – at den enkelte elev trives og er en vigtig del af et berigende fællesskab. Vi er nemlig overbeviste om, at den gode trivsel går forud for al læring!
Det er vigtigt, at hver elev har troen på sit eget værd og troen på at være en vigtig del af klassens og skolens fællesskab. Respekten for hinanden skal altid være tilstede og det at kunne se hinandens forskelligheder som en styrke og respektere hinanden er det væsentligste fundament for fællesskabet. Vi vil den gode trivsel som forudsætningen for det bedste læringsmiljø.

Nærhed giver tryghed
En lav klassekvotient muliggør et lille og nært læringsmiljø, hvor tryghed er nøgleordet for relationerne både elev-elev og elev-lærer imellem. Det er vigtigt for os, at der er tid til at se og at have tid til den enkelte elev – både i faglige og sociale sammenhænge. Vi vægter ro og tid til fordybelse i læringsprocesserne højt. Vi vil det trygge og anerkendende læringsmiljø med tid til fordybelsen.

Høj faglighed med kreativitet og nysgerrighed
Nysgerrigheden er afgørende for et godt læringsudbytte. Derfor er det vigtigt for os, at elevernes motivation for og engagement i læringsprocesserne hele tiden er til stede. Vi vil derfor ofte arbejde med oplevelsesbaserede, legende, eksperimenterende og musisk-kreative tilgange til læring, fordi vi ved, at eleverne lærer på mange forskellige måder. Vi er optaget af at inddrage de mange forskellige læringsstile og vægter både tværfaglige projekter, udeskole og læring i den virkelige verden højt. Skoletimerne vil jævnligt læses i naturen, rundt om i lokalsamfundet i samarbejde med forskellige aktører og på ture længere væk. VI prioriterer de anderledes læringsrum væk fra klasselokalet. Alt sammen lader sig gøre indenfor overordnede rammer. Vi vil det høje faglige niveau i et udviklende og kreativt læringsmiljø.

Det gode samarbejde
En væsentlig forudsætning for at trives som elev er, at forældre og skole samarbejder om det bedste skoleliv for det enkelte barn. Vi forventer derfor, at al kommunikation mellem elever, lærere, pædagoger, forældre og ledelse bygger på åbenhed og ærlighed i en respektfuld dialog. Ligesom vi forventer, at forældrenes engagement i elevernes skoleliv og i Farum Lilleskole som sådan. Vil bidrage til at skabe gode vilkår for de fælles rammer.